адаптація

Внутрішньо переміщені особи як особливий об'єкт соціального захисту України

Стаття присвячена дослідженню окремих питань, що стосуються соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні через призму безпекових та економічних аспектів, які є головними для цієї категорії осіб. Підкреслено, що питання міграційних процесів упродовж усіх років незалежності України були доволі гострими для нашої держави.

Когнітивний підхід для адаптації оператора до стресової ситуації в аварійних режимах енергоблоків АСУ-ТП

Розглянуто підходи для адаптації операторів до стресових ситуацій в аварійних режимах, зокрема етапи психологічної адаптації при підходах до бар’єрів.

The paper considers approaches for adaptation of operators to stress in emergency mode. Particular stages of psychological adjustment in approach to barriers.

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN GREEN STRATEGY. SYNERGY OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, MANAGERIAL AND INDUSTRIAL COMPONENTS FOR CLIMATE MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE PREVENTION / CLIMAN ERASMUS+ KA2

The urgent problems related to environmental and climate factors, the solution of which requires the involvement of highly qualified and narrow-profile specialists capable of solving and developing effective measures to minimize the negative effects of global warming, were analyzed. The analysis demonstrates that today in Ukraine, there is an urgent need to train climate management specialists due to the global nature of this problem.

Система адаптивного нечіткого керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі

Для електричного режиму (ЕР) дугових сталеплавильних печей (ДСП) характерні динамічні випадкові нестаціонарні пофазно несиметричні й пофазно взаємозв’язані зміни. Керування проходить в умовах неповної інформації про стан ЕР і технологічного процесу та зміни параметрів елементів силового кола та трифазної системи дуг. Досягти якісної стабілізації координат електричного режиму за вказаних його характеристик можливо на основі реалізації адаптивних нечітких моделей керування. У статті роз- роблено нечітку адаптивну модель для пофазно незалежного регулювання координат електричного режиму ДСП.

Towards adaptation of the NURBS weights in shape optimization

Bézier based parametrisations in shape optimization have the drawback of using high degree polynomials to draw more complex shapes.  To overcome this drawback, Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS) are usually used.  But, by considering the NURBS weights, in addition to the locations of the control points, as optimization variables, the dimension of the problem greatly increases and this would make the optimization process stiffer.  In this work we propose, then, an algorithm to adapt the weights of NURBS in the parametrization of shape optimization problems.  Unlike t

CONCEPT OF REVITALIZATION OF THE FORMER BARRACKS COMPLEX IN KAMIANETS-PODILSKYI

The study presents a historical and architectural analysis of the former 18th
century barracks complex in Kamianets-Podilskyi (pol. Kamieniec-Podolski), Ukraine.
Reconstruction of the phases of its development, evaluation and valorization of its facilities was
carried out, and a concept for the rehabilitation, conservation and revitalization of the complex
was developed. The building of the barracks is a unique object due to its construction and
foundation in a steep terrain.

Система синтезу формул алгебри алгоритмів

Розроблено математичне забезпечення процесу генерування предметних унітермів формул алгебри алгоритмів. Виконано аналіз особливостей побудови формул алгебри алгоритмів, у результаті якого виявилось, що сьогодні підсистеми з реалізацією процесів генерування пред- метних унітермів на основі абстрактних унітермів з подальшою адаптацією формул не реалізовано в відомих системах, що і спонукало до здійснення інтелектуального аналізу генерування предметних унітермів формул алгебри алгоритмів.

Теоретичні засади оптимального керування режимами дугової печі на основі критеріїв енергоефективності з врахуванням тривимірного розподілу струмів фаз

Метою статті є створення методу синтезу оперативного адаптивного оптимального керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі за критеріями енергоефективності на основі тривимірного розподілу струмів дуг. В основу створеного методу покладено використання оперативної інформації про параметри тривимірного розподілу струмів дуг та пошук відповідного оптимального керування – уставок за струмами дуг двоконтурної системи керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі.

Інтелектуальний аналіз процесу заміни формул алгебри алгоритмів

Розроблено математичне забезпечення процесу заміни формул алгебри алгоритмів. Проаналізовано особливості побудови формул алгебри алгоритмів, у результаті чого з’ясовано, що сьогодні підсистеми з реалізацією процесів заміни формул алгоритмів з подальшою адаптацією формул не реалізовано у відомих системах, що і стало стимулом до інтелектуального аналізу процесу заміни формул алгебри алгоритмів. Відомо, що набір та редагування формул алгебри алгоритмів, а особливо редагування є надзвичайно складним і трудомістким процесом.