бездротова сенсорна мережа

Аналітичний метод дослідження величини зміни параметрів сигналів у бездротових сенсорних мережах

Проаналізовано геометричні моделі бездротових сенсорних мереж, створених у віртуальному просторі для аналізу функціонування окремих інформаційних вузлів та усієї мережі. Запропоновано аналітичний метод дослідження зміни параметрів сигналів з використанням геометричних моделей, в основу побудови яких покладено чотириточкові симплекси. Доведено доцільність використання аналітичного методу для дослідження зміни сили сигналів інформаційних вузлів.

Засади побудови кіберфізичних систем контролю та управління виробництвом зернових культур.

Досліджено основні етапи контролю та управління виробництвом зернових культур. Визначено засади щодо побудови кіберфізичних систем (КФС) у цій сфері. Здійснено розподіл даних та функцій багаторівневої базової платформи ефективного моніторингу агровиробництва зерна.

Алгоритм максимізації часу життя сенсорної мережі з використанням концепції віртуальних вузлів

Розглянуто концепцію віртуальних вузлів, які є копіями реальних вузлів, кожен з яких здатний виконувати певне завдання і відправляти отримані дані до наступного віртуального вузла. Представлено функції витрат енергії для зчитування, оброблення та передавання інформації. Введено умову обмеження, яка необхідна, коли географічна зона контролюється певною кількістю вузлів, проте не потрібна інформація від усіх вузлів. Запропоновано алгоритм щодо максимізації часу життя безпровідних сенсорних мереж, який дає змогу звести до мінімуму витрати енергії вузлів.