бренд

Особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції

Досліджено особливості розроблення та реалізації стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Проаналізовано складові елементів бренд-менеджменту та визначено місце і роль стратегії розвитку бренду. Встановлено ключові чинники, що впливають на розроблення та реалізацію стратегії розвитку бренду підприємства в умовах євроінтеграції. Узагальнено проблеми, пов’язані із реалізацією бренд-менеджменту в умовах євроітеграції, спричинені неефективністю розробленої стратегії розвитку бренду та її невідповідністю викликам зовнішнього ринку.

Рекомендаційний маркетинг: особливості й перспективи застосування

Маркетингова діяльність підприємств стає все важливішою складовою їх ефек- тивної діяльності, однак, із розвитком технологій традиційні способи просування това- рів поступово втрачають свою ефективність, адже більшість людей вже не довіряють рекламі.

Аналіз об’єктів, що можуть бути торговими марками: види, класи, захист

The article presents an overview of existing types of trademarks. In the article the classification of objects that can be registered as trademarks is presented. Author displays the approximate formula for calculating the cost of a trademark. The comparative analysis of trademarks in Ukraine and abroad is made.

Tourism branding: content, units and benefits

In the article formulates goals and the need to formulate tourism brand city or country.
The essence of concepts “brand”; the essence of the concept of “city brand” and “brand ones”.
Characterizes the essence of the term “branding” and “branding the country”. Preconditions
of branding the country. The features of the national branding of the country. Listed goal ofa
tourism branding, namely, creating an attractive image of the country; promotion of culture
and history features, national mentality etc. country or city where tourism products