Аналіз об’єктів, що можуть бути торговими марками: види, класи, захист

Автори: 
Вовк О.Б.

The article presents an overview of existing types of trademarks. In the article the classification of objects that can be registered as trademarks is presented. Author displays the approximate formula for calculating the cost of a trademark. The comparative analysis of trademarks in Ukraine and abroad is made.

1. Kotler P. Marketing Management Business Contact. pp. 221. ISBN 978-90-470-0243-7.
2. Кириченко І. Попереджувальне маркування для товарних знаків: вітчизняна та міжнародна практика правозастосування // Видавнича організація «Юстиніан», юридичний журнал #8/2003. Назва з екрана: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=751.
3 Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность в Российской Федерации. — М.: Проспект, 1999. — 638 с.

Вовк О.Б. Аналіз об’єктів, що можуть бути торговими марками: види, класи, захист / О.Б. Вовк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 699: Інформаційні системи та мережі. – С. 52–62. – Бібліографія: 3 назви.