добрива

Очищення високозабруднених стоків свиноферм від йонів амонію та фосфору із отриманням високодисперсних часточок струвіту. термічний аналіз продуктів осадження

В роботі розглянуто основні методи вилучення сполук Нітрогену та Фосфору із стічних вод. Проаналізовано метод одночасного вилучення Нітрогену та Фосфору у великих концентраціях внаслідок фізико-хімічного осадження з утворенням побічного продукту магнію-амонію ортофосфату, так званого струвіту. Лабораторні дослідження проводились на модельних розчинах, в яких концентрація амоній-, магній, кальцій- та фосфат-йонів відповідала концентрації відповідних елементів в стоках свинокомплексів, розміщених в Львівській області України.

Using of zeolite to clean the effluents of meat enterprises

Ecological evaluation of effluents from meat enterprises shows that processing of agricultural production is accompanied by consumption of large amount of water which is saturated with organic substances and a number of biogenic elements (phosphorus and nitrogen compounds) during its industrial utilization. Effectiveness of natural sorbents klynoptylolit use for removing of such pollutants as ammonium and phosphate ions and protein fractions was theoretically substantiated and proved.

Експериментальні кадастрові роботи з покращення кормових угідь

Наведені результати експериментальних досліджень агрохімічних показників грунтів з метою поліпшення родючості кормових угідь.