ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Slivka M., Ginda A. "Legal regulation of provision of electronic administrative services"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/legal-...

1
кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»
2
студентка Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»

В статті досліджено особливості правового регулювання надання електронних адміністративних послуг. Зауважено, що одним із компонентів розвитку інформаційного суспільства є електронне урядування – це новий формат організації органів державної влади, яке створює необхідні умови для підвищення ефективності, прозорості, відкритості діяльності цих органів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що повинне налаштовуватись на потреби громадянина.

Для повноцінного функціонування веб-сайтів органів влади за концепцією «електронного уряду» існує необхідність надання електронних адміністративних послуг. Проте, на даному етапі, веб-сайти органів влади містять здебільшого інформаційний характер, де є можливість отримання тільки деяких зразків та копій документів. Це не до кінця забезпечує надання адміністративних послуг в режимі он-лайн. До того ж сучасні умови, зокрема період карантину, у зв’язку із поширенням хвороби COVID-19, вимагають від уряду надання адміністративних послуг саме за допомогою електронних технологій.

Підкреслено, що наша держава знаходиться на етапі становлення розвитку електронних адміністративних послуг, що потребують подальшої модернізації та врахування досвіду окремих зарубіжних держав. Реалізація отримання адміністративних послуг он-лайн підвищить довіру населення до державних органів та сприятиме підвищенню якості послуг. Проте, на цей процес негативно впливає відсутність єдиної стратегії та системи, недосконалості нормативно-правової бази щодо впровадження е-послуг. Адже різні органи влади використовують неоднакові підходи до реалізації цього питання, пов’язаними з правовими, технічними та фінансовими аспектами. Тому, враховуючи європейський досвід, необхідно створити одну інтегровану систему надання електронних адміністративних послуг, а також створити орган державної влади, який буде здійснювати контроль за забезпеченням діяльності надання таких послуг.

 1. Pro administraty`vni poslugy` Zakon Ukrayiny` vid 06. 09. 2012 r. # 5203-VI. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2012. # 32. St. 409
 2. Pro sxvalennya Strategiyi rozvy`tku informacijnogo suspil`stva v Ukrayini : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 15. 03. 2013 r. #386-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text
 3. Pro elektronni dovirchi poslugy` : Zakon Ukrayiny` vid 05. 10. 2017 r. # 2155-VIII. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2017. # 45. St. 400
 4. Pro sxvalennya Koncepciyi rozvy`tku sy`stemy` elektronny`x poslug v Ukrayini : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 16. 11. 2016 r. # 918-r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80.5.
 5. Kly`menko I. V. (2006) Texnologiyi elektronnogo uryaduvannya: navch. posibny`k [E-government technologies]. K: Centr spry`yannya insty`tucijnomu rozvy`tku derzhavnoyi sluzhby`. 192 р.
 6. Reforma rozvy`tku elektronny`x poslug 2019. Kabinet Ministriv Ukrayiny`. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/rozvitok...
 7. Solomko Yu. I. (2020) Mexanizmy` nadannya administraty`vny`x poslug zasobamy` elektronnogo uryaduvannya [Mechanisms for providing administrative services by e-government]: dy`s. … kand. nauk: k. n. z derzh. uprav. Nacional`ny`j universy`tet cy`vil`nogo zaxy`stu Ukrayiny`, Xarkiv, 224 р.
 8. Pro realizaciyu ekspery`mental`nogo proyektu shhodo zastosuvannya vidobrazhennya v elektronnomu vy`glyadi informaciyi, shho misty`t`sya u pasporti gromadyany`na Ukrayiny`, u formi kartky`, ta vidobrazhennya v elektronnomu vy`glyadi informaciyi, shho misty`t`sya u pasporti gromadyany`na Ukrayiny` dlya vy`yizdu za kordon: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 15 kvitnya 2020 r. # 278. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80.5.
 9. Dzhy`ga T. (2015) Vprovadzhennya elektronny`x administraty`vny`x poslug v Ukrayini: problemy` i perspekty`vy` [Introduction of electronic administrative services in Ukraine: problems and prospects]. Aktual`ni problemy` derzhavnogo upravlinnya.. Vy`p. 2. Р. 76-79.
 10. Koxan V. P., Yegorova-Lucenko T. P. (2018) Stan rozvy`tku elektronny`x administraty`vny`x poslug: oglyad vprovadzhennya na derzhavnomu rivni [The state of development of electronic administrative services: a review of implementation at the state level]. Pravo ta innovacijne suspil`stvo. # 2 (11). S. 37-48. URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Kokhan_Egorova-Lutcenko11.pdf
 11. Matvijchuk R. M., Kandzyuba S. P. Elektronni poslugy` [Electronic services]. K. : FOP Moskalenko O. M., 2017. 245 р.
 12. Smazna T. M. (2020) Mobil`ni resursy` administraty`vny`x poslug v Ukrayini [Mobile resources of administrative services in Ukraine]. Nashe pravo. #3. Р. 61-64 URL: https://core.ac.uk/download/pdf/355159957.pdf
 13. Buxanevy`ch O. M. (2015) Problemy` vprovadzhennya elektronny`x administraty`vny`x poslug v Ukrayini [Problems of introduction of electronic administrative services in Ukraine]. Naukovy`j visny`k Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya Yury`dy`chni nauky`. Vy`p. 3. Tom 2. Р. 57-60.