Впровадження електронного урядування в Україні та в державах-членах ЄС

Автори:
1
асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

В умовах глобалізаційних процесів та стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, у світі прослідковується тенденція активного розвитку електронного урядування. ООН щорічно відслідковує рівень впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в світі. ОНН здійснює рейтингування рівня впровадження електронного урядування за показниками: індекс розвитку електронного урядування, індекс он-лайн послуг та їх компонентів, індекс телекомунікаційної інфраструктури та її компонентів, індекс участі в електронному урядуванні.

У статті досліджено нормативно-правові акти ЄС, що формують стратегію впровадження електронного урядування.  У межах Європейського Союзу запроваджено низку критеріїв оцінки якості впровадження електронного урядування в країнах-членах. Усі послуги поділено на чотири категорії: послуги, за допомогою яких держава одержує фінансові ресурси від громадян і бізнесу (в основному це сплата податків, внески в системі соціального страхування); реєстраційні послуги;  послуги, що надаються громадянам і бізнесові на основі сплачених податків і внесків; дозволи і ліцензії. Окрім того, визначалися чотири рівні розвитку онлайнової доступності: онлайнова доступність інформації про послугу; однобічна онлайнова взаємодія (онлайнові форми); двостороння онлайнова взаємодія (онлайнове подання форми); повний цикл одержання послуги, доступний он-лайн.

Детально розглянуто напрями впровадження електронного урядування в Данії, яка зайняла перше місце в 2020 році в рейтингуванні ООН. Зокрема висвітлено такі сервіси та портали взаємодії датчан з органами державної влади та органами місцевого самоврядування як: borger.dk, virk.dk, NemLog-In та інші.

У статті зосереджено увагу на напрямках провадження електронного урядування в Україні. Проаналізовано  Розглянуто такі сфери електронного урядування як: Дія, Електронний суд, Трембіта та інші.

Розглянуто деякі аспекти впровадження електронного урядування в Естонії, Німеччині, Франції.

1. The State Agency for E-Governance of Ukraine. URL: https://www.linkedin.com/company/ egovernanceukraine (Accessed: 21.05.2022). [in English].

2. E-Governance for Accountability and Participation Program. E-services. URL: https://egap.in.ua/en/componenty/e-services/ (Accessed: 21.05.2022). [in English].

3. Pilot project E-court. URL: https://6aas.gov.ua/en/elektronni-servisy-2/electronic-court(Accessed: 21.05.2022). [in English].

4. Digital Government Factsheets-Ukraine p.17 URL: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinefiles/Digital_Gove...(Accessed: 15.05.2022). [in English].

5. The Law of Ukraine On Electronic Trust Services. URL:https://smarttender.biz/en/blog/view/ the-law-of-ukraine-on-electronic-...(Accessed: 21.05.2022). [in English].

6. European Commission. Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en(Accessed: 21.05.2022). [in English].

7. European Commission. Political agreement reached on Digital Services Act . URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en#introduction (Accessed: 21.05.2022). [in English].

8. Department of Economic and Social Affairs (2020). 2020 United Nations E-Government Survey. URL: https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united...(Accessed: 21.05.2022).[in English].

9. Agency for Digital Government. The digital path to future welfare. URL: http://www.digst.dk/ servicemenu/english/policy-and-strategy/egov-strategy (Accessed: 21.05.2022). [in English].

10. European Commission (2016). E-Government in France, Edition 18.0 https://joinup.ec.euro pa.eu (Accessed: 21.05.2022).[in English].

11. Plan gouverneent ouvert. URL:https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/2015-07-09_Plan-gouverneent-ouvert-EN-Version-Finale_0(Accessed: 20.05.2022). [in English].

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/e-governance-implementation-ukraine-and-eu Krykavska I. E-governance implementation in Ukraine and in EU member states .