екологічне управління

Екологічна безпека як складова державної політики України: понятійно-термінологічний аспект

Проаналізовано основні підходи до визначення поняття “екологічна безпека” та розкрито їх нормативно-правове трактування. Розглянуто складові екологічної політики в демократичному суспільстві. Показано особливості становлення та здійснення екологічного управління в Україні. Розглянуто структуру екологічного управління. З’ясовано основні проблеми екологічної безпеки України.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВОРОТНИХ ТА УТИЛІЗАЦІЙНО-РЕЦИКЛІНГОВИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ

Розглянуто особливості функціонування прямих та зворотних матеріальних потоків. Обґрунтовано доцільність впровадження в логістичну діяльність підприємства інструментів зворотної логістики з метою підвищення ефективності управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. До основних результатів впровадження концепції управління зворотними матеріальними потоками належать зростання вартості нематеріальних активів (бренду, іміджу), підвищення лояльності споживачів та удосконалення ефективності екологоорієнтованого управління.

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ

Проаналізовано можливості реалізації екологічних інновацій в Україні, спрямованих на розроблення, створення і впровадження інновацій у вигляді нової продукції, технології, методів та форм організації виробництва, що прямо чи опосередковано сприятиме зниженню екодеструктивного впливу виробництва та споживання на навколишнє середовище та допоможе вирішенню екологічних проблем.