геоелектричні методи

Застосування геоелектричних та дистанційних методів для пошуків рудних корисних копалин

Аналізуються результати експериментальної апробації геоелектричних методів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля (СКІП), вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ), а також технології обробки та інтерпретації супутникових даних з метою “прямих” пошуків рудних корисних копалин і водоносних колекторів.

Обстеження зсувонебезпечних ділянок мобільними геоелектричними методами

Наведено результати застосування геоелектричних методів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля (СКІП), вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ) та георадарного зондування на зруйнованій зсувом ділянці дороги. Показано, що основною причиною розмиву полотна дороги та формування зсуву є наявність зони підвищеної фільтрації грунтових вод. Виявлення та картування водних потоків і ділянок підвищеної фільтрації може оперативно здійснюватися комплексом мобільних геофізичних методів.

Можливості мобільных геофізичних технологій при пошуках і розвідці нафти та газу

Мобільна геофізична технологія включає спеціальний метод обробки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), картування методом становлення короткоімпульсного поля (СКІП), метод вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ). Включення такої технології в традиційний комплекс пошукових геолого-геофізичних методів буде сприяти як мінімізації фінансових витрат на вирішення нафтогазопошукових задач, так і істотного скорочення часу на їх практичну реалізацію.

Нові дані про глибинні неоднорідності структур протоки Дрейка та вуглеводневий потенціал материкової окраїни Антарктичного півострова

Представлено результати геоелектричних досліджень структур земної кори Західної Антарктики та оцінки мінерально-ресурсного потенціалу регіону, отримані під час проведення сезонних робіт 17-ї Української антарктичної експедиції (березень 2012 р.). В районі Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, в протоках Дрейка і Брансфілд, а також у західній частині моря Скоша виконано понад 85 глибинних зондувань ВЕРЗ (до 24 300 м). Загальна протяжність галсів знімань методом ВЕРЗ досягла 2424 км.