Нові дані про глибинні неоднорідності структур протоки Дрейка та вуглеводневий потенціал материкової окраїни Антарктичного півострова

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.074
Надіслано: Жовтень 10, 2012
1
Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії
2
Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
5
Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
6
Центр менеджменту та маркетингу в області наук про Землю ІГН НАН України; Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії

Представлено результати геоелектричних досліджень структур земної кори Західної Антарктики та оцінки мінерально-ресурсного потенціалу регіону, отримані під час проведення сезонних робіт 17-ї Української антарктичної експедиції (березень 2012 р.). В районі Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, в протоках Дрейка і Брансфілд, а також у західній частині моря Скоша виконано понад 85 глибинних зондувань ВЕРЗ (до 24 300 м). Загальна протяжність галсів знімань методом ВЕРЗ досягла 2424 км. Встановлений характер розподілу глибинних геоелектричних границь та значних мантійних неоднорідностей у різних сегментах протоки Дрейка відображає масштабні процеси формування і глибинного перетворення фрагментів континентальної кори під впливом великих діапірів частково розплавлених порід верхньої мантії. Для чотирьох аномалій типу “поклад нафти” загальною площею близько 900 км2 визначено параметри аномальних пластів та їх положення в розрізі. Отримані дані підтверджують припущення про можливе існування у цій частині Антарктичного шельфу нової нафтогазоносної площі.

 1. Левашов С.П., Бахмутов В.Г., Корчагин И.Н., Пищаный Ю.М., Якимчук Н.А. Геоэлектрические исследования во время проведения сезонных работ 11-й Украинской антарктической экспедиции // Геоинформатика. – 2006. – № 2. – С. 24–33.
 2. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Новые возможности оперативной оценки перспектив нефтегазоносности разведочных площадей, труднодоступных и удаленных территорий, лицензионных блоков // Геоинформатика. – 2010. – № 3. – С. 22–43.
 3. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Оперативное решение практических задач припо­верхностной геофизики: от применения неклассических геоэлектрических методов до но­вой парадигмы геофизических исследований // Геоинформатика. – 2011. – № 1. – С. 22–31.
 4. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Оценка относительных значений пластового давления флюидов в коллекторах: результаты проведенных экспериментов и перспективы практического применения // Геоинформатика. – 2011. – № 2. – С. 19–35.
 5. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Экспресс-технология “прямых” поисков и разведки скоплений углеводородов геоэлектрическими методами: результаты практического применения в 2001–2005 гг. // Геоинформатика. – 2006. – № 1. – С. 31–43.
 6. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н.и др. Методические аспекты применения технологии обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли при проведении поисковых работ на нефть и газ в акваториях // Геоинформатика. – 2012. – № 1. – С. 5–16.
 7. Новые идеи в океанологии. / Отв. ред. М.Е. Виноградов, С.С. Лаппо / Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова. – М.: Наука. – Т. 2: Геология. – 2004. – 407 с.
 8. Удинцев Г.Б., Береснев А.Ф., Куренцова и др. Пролив Дрейка и море Скоша – океанские во­рота Западной Антарктики / Строение и история развития литосферы. – М.: Paulsen. – 2010. – С.66–90.
 9. Удинцев Г.Б., Шенке Г.В. Очерки геодинамики Западной Антарктики. – М.: ГЕОС, 2004. – 132 с.
 10. Ashcroft W.A. Crustal structure of the South Shetland Islands and the Bransfield Strait // British Ant. Survey Scientific Reports. – 1972. – 66. – 43 p.
 11. Bakhmutov V., Solovyov V., Korchagin I. et al. Dra­ke Passage: crustal structure, tectonic evolution and new prognosis for local HC accumulations along the Antarctic Peninsula margin // Геофиз. журн. – 2010. – Т. 32, № 4. – С. 12–15.
 12. Barker P.F., Dalziel W.D., Storey B.C. Tectonic de­velopment of the Scotia Arc region // The Geology of Antarctica. – Oxford. – 1991. – P. 215–248.
 13. Grad M., Guterch A., Janik T. Seismic structure of the lithosphere across the zone of subduced Drake Plate under the Antarctic Plate, West Antarctica // Geophys. J. Int. – 1993. – 115. – P. 568–600.
 14. Levashov S.P., Yakymchuk N.A., Korchagin I.N. et al. Geophysical models of Drake Passage and Bransfield Strait crustal structure // Ukrainian An­tarctic Journal. – 2008. – № 6. – P. 9–14.
 15. Levashov S.P., Yakymchuk N.A., Korchagin I.N. et al. Drake Passage and Bransfield Strait – new geo­physical data and modelling of the crustal struc­ture in Antarctica / A. Keystone in a Changing World. Online Proceedings of the 10th ISAES X. Edited by A.K. Cooper and C.R. Raymond / USGS Open-File Report 2007 – 1047.
 16. Solovyov V.D., Bakhmutov V.G., Korchagin I.N. et al. Gas Hydrates Accumulations on the South Shetland Continental Margin: New Detection Pos­sibilities // Journal of Geological Research. 2011. Article ID 514082. 8 pages. doi:10.1155/2011/ 514082.
 17. Solovyov V.D., Bakhmutov V.G., Korchagin I.N., Levashov S.P. Crustal structure of Palmer Deep (West Coast of the Antarctic Peninsula) by geo­physical data // Ukrainian Antarctic Journal. – 2009. – № 8. – P. 85–93.