геоінформаційні технології

Порівняльний аналіз графічного представлення 3D моделей за даними магнітотелуричного зондування

Представлена нова програма (TAR3D) тривимірної візуалізації даних, що створена в середовищі MATLAB. На прикладі результатів двовимірного моделювання даних магнітотелуричних зондувань Кіровоградського рудного району показано можливості програми. Проведено співставлення з відомими у світі подібними програмами.

Проблеми управління меліорованими територіями

Проаналізовано основні проблеми управління територіями в Україні. Основну увагу приділено меліорованим територіям. Описано досвід зарубіжних країн з питань управління меліорованами територіями і намічені перспективні шляхи розвитку цієї сфери на основі використання ГІС-технологій, інфраструктури геопросторових даних та дистанційного зондування землі.

ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті

Мета. Серед інвестиційних проектів, пов’язаних з розвитком економіки в регіонах, особливу увагу привертають проекти, які передбачають відведення значної кількості земель, цінних з огляду на їхній екологічний стан, високий рекреаційний ресурс чи інші обставини. Саме до таких типів проектів належать програми розвитку вітрової енергетики. Актуальною є проблема оцінювання якості проектування вітрових парків з урахуванням існуючих ландшафтно-кліматичних умов.

Геопросторове моделювання емісії парникових газів у житловому секторі: порівняння Західної України та Південно-Східної Польщі

Мета. Розробити підходи для просторового моделювання емісій парникових газів у житловому секторі на рівні елементарних об’єктів, побудувати набори геопросторових даних розподілу емісій і на їх основі проаналізувати структурні відмінності в емісіях на території Західної України та Південно-Східної Польщі. Методика. Досліджено основні джерела емісії парникових газів у житловому секторі.

Визначення місць масових поховань часів другої світової війни за допомогою ГІС-технологій

Метою роботи є встановлення та відображення за архівними даними території базування Якутського полку, що розташовувався в м. Кременець Тернопільської області в першій половині ХХ ст., на сучасних картографічних матеріалах. За допомогою інтерпретаційних можливостей архівних аерофотознімків, отриманих німцями у 1944 році, визначити місця масових розстрілів і поховань радянських військо­вополонених та мирного населення під час Другої світової війни на цій території. Методика.