гідродинаміка

Нydrodynamics of filtration of heating agent through stationery layer of beet pulp

The experimental results of the hydrodynamics of filtration of the thermal agent in a stationary layer of granular chalk are given. As a result of the conducted experiments, new calculation dependencies were obtained for determining the hydraulic resistance of a layer of granular chalk depending on the filtering speed of the heat agent and the height of the material layer. Calculation dependencies for determining the coefficient of hydraulic friction were also proposed and its dependence on the Reynolds number was established.

Гідродинаміка фільтраційного висушування бавовни

Приведені результати щодо використання волокна бавовни, як найбільш чистої і натуральної целюлози, сировини для виробництва різноманітних хімічних продуктів. Обґрунтовано необхідність підготовки волокна бавовни для її використання у хімічній промисловості та доцільність її висушування фільтраційним методом. Експериментально досліджено геометричні параметри окремих ворсинок бавовни, фізико-механічні характеристики шару.

ГІДРОДИНАМІКА РУХУ ТЕПЛОВОГО АГЕНТУ КРІЗЬ СТАЦІОНАРНІШАРИ ВОЛОГОГО ТА СУХОГО ТОРФУ

В умовах зростання цін на газ і вугілля, використання торфу, в якості енергоресурсу, є перспективним для України. Згідно з «Концепцією розвитку торф'яної промисловості України до 2030 року», видобуток торфу для палива та добрив в Україні у 2020 році заплановано в обсязі 4-5 млн. тон на рік. Фрезерний торф може бути цінним місцевим видом палива для теплоелектростанцій, комунальних господарств, вихідною сировиною для виробництва паливних брикетів. Процеси виготовлення пресованого палива на основі торфу є багатостадійними, тривалим в часі, ресурсо- та енергозатратними.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИШАРУ ПАСТОПОДІБНОГО МАТЕРІАЛУ ЗІШТУЧНОЮ ПЕРФОРАЦІЄЮ

Актуальною задачею під час дослідження процесу сушіння є встановлення залежності між вологовмістом та температурою матеріалу в процесі його зневоднення. Це обумовлює вибір оптимальних режимних параметрів і розрахунку установок не тільки виходячи з кінетики зневоднення, але і зврахуванням зміни температури матеріалу в процесі сушіння і нагрівання продукту до максимально-допустимого рівня. Гідравлічний опір вологого шару матеріалу є важливим параметром для енергетичної оцінки, ефективності та економічної доцільності процесу зневоднення.

Теоретичний аналіз гідродинаміки руху гранул у вихрових грануляторах виробництва аміачної селітри та карбаміду

Запропоновано математичний розрахунок визначення гідродинамічних характеристик руху гранул у робочому просторі вихрового гранулятора, що є основним кінцевим процесом хімічної технології та формує властивості рядової та пористої аміачної селітри і карбаміду. Аналітично визначено складові повної швидкості руху гранул та вплив на них конструкції гранулятора. Проведено співставлення результатів теоретичних та експериментальних досліджень.

Гідродинаміка газового потоку у малогабаритних вихрових грануляторах виробництва мінеральних добрив

Показано перспективний напрям одного з процесів хімічної технології, яким є гранулювання, та основні переваги використання у хімічних технологіях малогабаритних універсальних вихрових грануляторів, наприклад, для виробництва азотних мінеральних добрив, комплексних мінеральних добрив та пористої аміачної селітри (ПАС). Наведено математичний апарат для визначення гідродинамічних характеристик руху газового потоку, які у кінцевому результаті впливають на кристалізаційні процеси, у робочому просторі вихрового гранулятора.