ГІС-технології

Геоінформаційний підхід та проблематика щодо оновлення планово-картографічних матеріалів з використанням аеро- та космічних знімків

У статті пропонується спосіб відновлення картографічних матеріалів на основі різнорідної інформації з використанням ГІС технологій. Для дослідження технології оновлення великомасштабних планів і карт були створені експериментальні геоінформаційні проекти. В якості основного способу відновлення планово-картографічних матеріалів пропонується коригування їх вмісту на основі матеріалу – ерофото- і космічних зйомок.

Оцінка точнісних вимог до систем навігації при визначенні координат точок місцевості фотограмметричним комплексом

Отримано формули для апріорної оцінки точності наземної зйомки з рухомих носіїв.

Дослідження динамічних процесів на гірничо-промислових об’єктах методами геоінформаційного моделювання

Мета. Актуальною є проблема застосування тематичного картографування на територіях з техногенними загрозами, до одної з яких належить Домбровський кар’єр у місті Калуші Івано-Франківської області. Будь-який шлях усунення цих загроз потребує чітких розрахунків обсягу робіт, прогнозування змін, які можуть відбутися на місцевості з впровадженням того чи іншого способу запобігання техногенній катастрофі. Такі розрахунки і прогнози повинні опиратися на актуальні дані про територію, змоделювати яку можна сучасними засобами ГІС-технологій.

Картографування лавинонебезпечних територій з використанням ГІС-технологій

Мета. Лавиноутворення є природним явищем, здатним зумовити загибель людей, спричиняти руйнування житлових та виробничих будівель, завдавати збитків лісовому, сільському господарствам та розвитку туризму у гірських районах. Моніторинг та дослідження потенційно лавинонебезпечних територій є актуальним завданням, одну з провідних ролей у вирішенні якого можуть відіграти засоби геоінформаційного моделювання.

Картографічне забезпечення адміністрування земельних ресурсів

Мета. Адміністрування земельних ресурсів є важливою складовою земельної політики держави. Своєю чергою, прийняття виважених рішень щодо цільового використання земельних ресурсів, їх охорони та відтворення вимагає достовірної та об’єктивної інформації в різних її аспектах, зокрема й картографічної, представленої на момент прийняття або вироблення управлінських рішень.