Картографічне забезпечення адміністрування земельних ресурсів

2014;
: стоp. 98 - 105
Надіслано: Липень 04, 2014
Прийнято: Березень 24, 2014
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Адміністрування земельних ресурсів є важливою складовою земельної політики держави. Своєю чергою, прийняття виважених рішень щодо цільового використання земельних ресурсів, їх охорони та відтворення вимагає достовірної та об’єктивної інформації в різних її аспектах, зокрема й картографічної, представленої на момент прийняття або вироблення управлінських рішень. У цьому контексті інтегрування різноманітних картографічних матеріалів, виконаних в різні періоди часу та в різних системах координат і масштабах, до єдиної цілісної системи є актуальною проблемою, що й стало метою цієї публікації. Методика. В основу виконання досліджень покладені методи просторового аналізу, які дають змогу, використовуючи дистанційне зондування та ГІС-технології, інтегрувати картографічний матеріал різного тематичного спрямування, періодів створення, систем координат та масштабів до єдиної інтегрованої системи бази даних. Результати. Отримані окремі карти (шари) території адміністративно-територіального утворення. Зокрема, виділені зони обмежень та обтяжень, категорій земель, агровиробничих груп грунтів. Наукова новизна. Запропонована технологія інтегрування картографічного матеріалу до єдиної бази даних на основі застосування космічних знімків та програмного пакета ArcGIS. Практична значущість. Проведені теоретичні дослідження та їх практична реалізація вказують на можливість застосування цієї технології до інтегрування картографічних матеріалів, що має важливе значення під час вироблення проектних та управлінських рішень для розвитку територій і, зокрема, земельно-майнових відносин.

 1. Лященко А. Архітектура сучасних ГІС на основі баз геопросторових даних / А.А. Лященко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 5. – С. 45–50.
 2. Перович І. Кадастр як основа адміністрування земельних ресурсів / І. Перович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2013. – Вип. 2(26). – C. 110–112.
 3. Перович І. Адміністрування земельних ресурсів в умовах невизначеності / І. Перович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2013. – Вип. 1(25). – C. 150–151.
 4. Свердлюк О. Застосування ГІС-технологій у сфері земельного кадастру та землеустрою / О. Свердлюк // Землевпорядний вісник. – 2006. – № 4. – С. 56–59.
 5. Третяк А. Нова парадигма землеустрою в земельній політиці України / А. Третяк, О. Дорош, Н. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 1. – С. 11–16.
 6. Becek K. Cadastral maps as a basis for developing street maps: examples from Australia and Brunei. 3rd Cadastral Congress, November 23–25, 2011, Esri, Polska. – P. 165–172.
 7. Enemark S. ICT Enabled Land Administration Systems for Sustainable Development – The Danish Way. Center for Spatial Data Infrastructures and Land Administration University of Melbourne, Australia, 9–11, November, 2005. – P. 1–16.
 8. Greunz M., B. Schopp and J. Haes. 2001. Integrating e-government infrastructure through secure XML docu­ment containers. Proceedings of 34thHawaii Interna­tional Conference on System Sciences. IEEE, Hawaii. Kalantari M. 2003. Design and implementation of an agent-based distributed GIService. Master”s thesis, KN Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
 9. Lemmen C., Oosterom P. The land Administration Domain Model Standard. International FJG workshop on the Land Administration Domain Model 24–25 September 2013, Kuala Lumpur, Malaysia p. – Р. 1–20.
 10. Ossro A. Needs for new services in land administration international trends. 3rd Cadastral Congress, November 23–25, 2011, Esri, Polska. – P. 113–117.
 11. Osterberg T. Recent trends and experiences of development of integrated cadastral information system. 3rd Cadastral Congress, November 23–25, 2011, Esri, Polska. – P. 67–75.
 12. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. Esri press, California, 2010. – P. 487.
 13. GIS for Land Administration – Esri www.esri.com/ industries/cadastre/. – Назва з екрана.
 14. Land Administration and information – GLTN www.gltri.net/index. – Назва з екрана.
 15. GIS in land administration www.geodes.ed.ac.uk/-gisteac/gic. – Назва з екрана