громадський транспорт

Оцінка якості надання послуг громадським транспортом (аналіз досліджень у Львові, Україна)

В роботі здійснено оцінювання якості надання послуг громадського транспорту та впливу окремих компонентів на значення загального рівня задоволеності транспортним обслуговуванням. Громадський транспорт має багато переваг щодо енергозбереження, впливу на навколишнє середовище, соціальної справедливості та міської економіки. Аналіз виконаних досліджень підтверджує, що якість надання послуг системою громадського транспорту безпосередньо впливає на наміри потенційних пасажирів більше ним користуватися.

Дослідження часових показників роботи громадського транспорту залежно від пори року

Проблеми мобільності у великих містах України та Східної Європи ускладнюються тим, що збільшення інтенсивності приватного транспорту значно перевищує пропускну здатність вулично-дорожньої мережі, а найбільше це відчутно у пікові періоди не лише світлового дня, але і року. З погляду стійкої мобільності це негативне явище істотно впливає на міський громадський транспорт, який не має окремих виділених ліній руху.

Потреба впровадження технологій екологічного водіння в міському громадському транспорті

Розглянуто виклики, що стоять перед громадським транспортом в Україні  точки зору скорочення споживання палива та викидів шкідливих речовин. Відсутність або недостатній розвиток засобів і методів моніторингу поведінки водіїв, а також висока плинність кадрів створюють значні труднощі в контролі за водіям та транспортними засобами. Проведене дослідження в Луцьку дало змогу проаналізувати поведінку водіїв пасажирських автобусів у місті. Результати показали, що типовими режимами водіння є холостий хід (40 %), прискорення (18 %), рух з постійною швидкістю (29 %) та гальмування (13 %).

Інтелектуальна система динамічної 2D-візуалізації пасажиропотоків маршрутів громадського транспорту

З метою підвищення привабливості роботи громадського транспорту для мешканців міст для компаній-перевізників створено програмний продукт, який, візуалізуючи пасажиропотоки, сприяє поліпшенню якості наданих послуг громадських перевезень  у межах міста. У роботі проаналізовано наявні та актуальні наукові розробки та літературні джерела, в яких наведено переваги на недоліки численних алгоритмів та способів, різних підходів та методів для вирішення проблем 2D-візуалізації пасажиропотоків на громадських маршрутах міста.

Мінімізація затримок громадського транспорту на магістральних вулицях з координованим рухом

У роботі наведено результати досліджень, за допомогою яких удосконалено метод мінімізації затримки громадського транспорту на перехрестях, де діє система координованого управління рухом. Такі транспортні дослідження проводились із одночасним застосуванням натурних вимірювань з вивчення показників транспортного потоку та імітаційного моделювання у PTV VISSIM для перевірки рівня ефективності роботи координованого управління та достовірності отриманих результаті.

Формування концепції розвитку громадського транспорту великого міста

Проведено визначення вихідних умов функціонування громадського транспорту в сучасних умовах. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності громадського транспорту, рівня його прибутковості. Визначено сутність Концепції розвитку громадського транспорту, а також її типові структурні елементи. Досліджено етапи розробки та прийняття цієї концепції. Розкрито особливості реалізації згаданої вище концепції у містах України, а також проаналізовано результати її впровадження на прикладі міста Києва.

Assessment of the noise level on arterial streets depending on traffic flow indicators

Інтенсивність транспортних потоків зростає кожного року та значно посилює свій вплив на екологічну ситуацію та природнє середовище міської території. В містах України зростання шумового забруднення є дуже актуальною проблемою, тому що це сприяє великому навантаженню на навколишнє середовище, у зв’язку із зростанням кількості автомобільного транспорту. Інтенсивність транспортних потоків і підвищення щільної забудови призводить до зростання рівня шуму. Аналітичні методи розрахунку визначення рівня транспортного шуму мають низку недоліків. Для оцінки рівня шуму на магістральних вулицях м.

ANALYSIS OF THE UKRAINIAN CITIES’ SUSTAINABLE MOBILITY ON THE EXAMPLE OF LVIV

The world tendencies of popularization of ecological elements of sustainable mobility and the results of their introduction in Lviv on the way to sustainable development are considered in the article. Examples of implementation of the Sustainable Mobility Plan in the city in accordance with the set priorities are given: residents, public transport, ecological means of transportation, private transport. The development of infrastructure for individual environmental means of mobility and public transport is analyzed.

Пропускна здатність вулично-дорожньої мережі з урахуванням способу розміщення зупинок громадського транспорту

Бурхливий процес автомобілізації з кожним роком охоплює все більше число країн, постійно збільшується автомобільний парк, кількість людей, що утягуються в сферу дорожнього руху. Ріст автомобільного парку й обсягу перевезень веде до збільшення інтенсивності руху, що в умовах міст з історично сформованої забудовою приводить до виникнення транспортної проблеми. Особливо гостро вона виявляється у вузлових пунктах вулично-дорожньої мережі.

Solution of traffic problems in the central area of Lviv

Deficiencies in the traffic infrastructure in central Lviv lead to congestion and obstruction of pedestrian movement as well as pollution, but the main reasons of these problems are not physical. They lie in the absence of efficient administrative and legislative measures for the management of stationary traffic.