Вирішення проблем асоціації ресурсів дисципліни при переході на платформу moodle 2.x

Автори: 
Чайківський Т. В.

Національний університет «Львівська політехніка»

Описано нові можливості ВНС ЛП (Moodle) версії 2.0. Показано два шляхи вирішення головної проблеми, що виникла у частини дисциплін при переході ВНС ЛП з версії 1.9.х на версію 2.0.х, а саме проблеми з відкриттям ресурсів у вигляді прямих посилань на файл. 

Described the new features of VNS LP (Moodle) version 2.0. Shown two ways to solve the main problem that arose in some courses after update VNS LP version from 1.9.x to 2.0.x, namely trouble opening resources with direct links to the file.

  1. Створення електронних навчальних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Посібник / Укл.: Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, В.М. Якубенко. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 48 с.
  2. Формування інформаційного поля у електронних дисциплінах Віртуального навчального середовища Львівської політехніки. / Т. Чайківський // “Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі”. Матеріали науково-практичної конференції. м. Львів, 18-19 лютого 2010 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 15–18.
  3. Особливості роботи вбудованого html редактора Moodle в різних браузерах / Т. Чайківський // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі: Мат-ли 2-ї наук.-практ. конф., 23–25 листопада 2010 р., Львів. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – С. 73–79.
  4. Чайківський Т.В. Відео-урок “Moodle 2/0 – авторські права на файли” http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=51357
  5. Чайківський Т.В. Відео-урок “Робимо html наповнення дисципліни замість прямих посилань на файли” http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=52317