інформаційна система

Інформаційна система видобування інформації з відкритих WEB-ресурсів

The purpose of the work is to develop a project of an information and reference system for finding answers to questions based on the highest degree of comparison using text content from open English- language web resources. Examples of such questions can be: “What is the best book ever?”, “What is the most popular IDE for Python”. The result of the functioning of the information and reference system is a ranked list of answers based on the frequency of appearance of each of the answer options.

Проект інформаційної системи для стартапу підтримки інтернет-туризму теренами України

Сьогодні питання туризму, подорожей, дослідження міста чи його історії залишається доволі актуальним. Усвідомлення своєї ідентичності, пізнання історії свого народу або пізнання культури інших народів є важливими аспектами життя. Хоча через пандемію Covid-19 та війну це питання перемістилось на другий план, проте постали нові виклики. З одного боку, цікавість до досліджень та пізнання чогось нового підсилюється ізоляцією, як внутрішньою – обмеження персональних контактів людей, так і зовнішньою – закриті кордони та обмежений потік туристів.

Інформаційна система віртуальної реальності з елементами повного занурення

Віртуальна реальність є важливою інформаційною технологією, яка дає змогу досягти значного прогресу в недостатньо охоплених областях. Імерсивна мультимедіа, або віртуальна реальність, – це змодельоване програмним забезпеченням середовище, яке імітує фізичну присутність у реальному чи уявному світі. Інноваційні програми, такі як високотехнологічні інтелектуальні системи, які співвідносяться з інформаційними технологіями відображення, моделювання, побудови та підтримки мереж, штучного дотику та комп’ютерної графіки, зробили віртуальну реальність проривом у комп’ютерному світі.

Інформаційна система перетворення звукового україномовного тексту в письмовий на основі методів NLP та машинного навчання

Розпізнавання мовлення передбачає різні моделі, методи та алгоритми аналізу та опрацювання записаного голосу користувача. Завдяки цьому люди можуть керувати різними системами, які підтримують один із видів розпізнавання мовлення. Система перетворення мовлення на текст є одним із видів розпізнавання мовлення, що використовує розмовні дані для подальшого їх опрацювання.

Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств

Дослідження спрямоване на вивчення способів удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств за допомогою програмного забезпечення. Автори визначили, що автоматизування дасть змогу зменшити витрати часу на виконання основних управлінських функцій, його використовують для розрахунків та аналізування, проєктування, контролювання якості, планування всіх операційних процесів, наймання та обліковування працівників тощо.

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

У роботі вирішується актуальне завдання із вдосконалення професійного програмного забезпечення для статистичного аналізу тексту відповідно до потреб фахівців. Проаналізовано особливості і перспективи статистичних досліджень у мовознавстві та розроблено інформаційну технологію (ІТ) визначення статистичного профілю україномовних текстів. Проведено комплексну роботу над моделюванням програмної системи, яку представлено у відповідних схемах і діаграмах, що цілісно відображають функціонування та призначення розробленого продукту.

MEANS OF DETECTING CYBERNETIC ATTACKS ON INFORMATION SYSTEMS

Systems for detecting network intrusions and detecting signs of cyber attacks on information systems have long been used as one of the necessary lines of defense of information systems. Today, intrusion and attack detection systems are usually software or hardware-software solutions that automate the process of monitoring events occurring in the information system or network, as well as independently analyze these events in search of signs of security problems.

Модель системи протидії вторгненням в інформаційних системах

The article proposes a model of intrusion detection systems (IDS), which reflects the main
processes that take place in the system in order to optimize the processes of anti-intrusion. Such
processes in general can be represented as processes of allocation and use of resources that are
allocated for the protection of information. The use of modeling techniques to ensure the
appropriate level of information security has led to the development of many formal security

Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм

Наведено результати аналізу поточної ситуації використання системних рішень для створення та удосконалення освітніх програм. Впродовж аналізу та дослідження предметної області визначено фактори, що впливають на всебічний розвиток студента, виявлено зв’язок із цими факторами та навчальними планами. Проаналізовано основні терміни, ключові поняття цієї предметної області та їх вплив та важливість.

Design and Implementation of an Information System for Self-Control of Bronchial Asthma by Patients

The aim of this article is to develop information system for people with bronchial asthma. The main function of the information system described in the article is enabling self- control of bronchial asthma by patients. By controlling asthma correctly, patients can reduce the symptoms of asthma. The most important task solved before the information system design was a selection of the asthma parameters which can be monitored and implemented in it. The information system consists of two main elements: a database and an application.