international humanitarian law

Підвищення ефективності правового регулювання фіксації ушкоджень нанесених військовослужбовцям у ході бойових дій

У статті розглянуто у контексті норм міжнародного гуманітарного права підвищення ефективності правового регулювання фіксації ушкоджень нанесених військовослужбовцям у ході бойових дій. Об'єкт дослідження є правове регулювання фіксації ушкоджень нанесених військовослужбовцям під час збройних конфліктів. Предмет дослідження є розвиток норм, що застосовуються в період збройних конфліктів для фіксації ушкоджень військовослужбовців.

Недоліки «гуманітарної дипломатії» у сфері захисту військовополонених

В статті проведено узагальнений аналіз недоліків функціонування гуманітарних дипломатичних інституцій у сфері захисту прав та свобод військовополонених.

Правове регулювання статусу військовополонених відповідно до норм міжнародного гуманітарного права: історична та сучасна ретроспектива

Анотація. Стаття присвячена дослідженню діючих в Україні норм міжнародного гуманітарного права стосовно військовополонених та історія їх імплементації в українське правове поле. Проводиться грунтовний аналіз норм міжнародного гуманітарного права та їх імплементації в національне законодавство.

Ефективність правил ведення війни та норм міжнародного гуманітарного права: аналіз сучасної доктрини

У статті аналізуються сучасні наукові позиції фахівців у сфері міжнародного права щодо ефективності норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту.

International tribunals ad hoc: historical and legal retrospective

The article deals with the problem of international institutional legal means to implement international humanitarian law. Special attention is devoted to the operation of international tribunals ad hoc. Dedicated attention to the mechanism of creation and functioning of the  International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of  International Humanitarian Law committed in the former Yugoslavia since 1991.

Formation of public policy in the military legal relations

Annotation. The article examines the theoretical and legal aspects of the formation of state policy in the sphere of military relations. Attention is focused on the present regulation of the armed conflict. Points to the need to update the legal regulation of domestic and international relations in the field of operations.

Overall analysis of legal regulation hostilities: international and domestic law

The article analyses the issues regarding the necessity to improve the normative framework of regulaiting war relations. It conducts an analysis of the international and national legislations on military law, and the general principles of warfare. The article provides a detailed examination of the main international legal acts that are governing military relations and the lives of civilians during armed conflicts. The work focuses on the issues which require updates of the legislative regulation regarding the needs of time and technological progress.