історія

ІСТОРІЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ ТА СИНАГОГ НА ТЕРИТОРІЇ М. ХАРКІВ

Стаття присвячена дослідженню історії єврейської громади в Харкові та роль, яку синагоги відіграли у її житті. Зосереджуючись на значенні синагог як центрів духовного та культурного життя, стаття вказує на їхню важливість у формуванні культурного ландшафту міста. Через аналіз історичних джерел та документів, стаття розгортає перед читачем процес розвитку єврейської спільноти в Харкові та виклики, які вона зазнала протягом років.

Історико-правовий аналіз адміністративно-правової природи координаційної функції держави щодо протидії корупції

У статті досліджено  та здійснено теоретичне узагальнення  наукової вагомості різноманітних історико-правових поглядів на поняття та ознаки адміністративно-правової координаційної ролі як функції держави на підставі аналізу здобутків у правовій доктрині адміністративного права, розкрито зміст проблем історико-правового та адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції.

ЗАМОК ТІГІНА У ФОРТЕЦІ БЕНДЕРИ

Бендерська фортеця - найбільша фортифікація Молдови, що складається із замку та кам'яно-земляної фортеці, використовувалася до 2008 р. 14-ю Армією РФ, у зв'язку з чим довгий час була недоступна для натурних досліджень, які незабаром розкрили протиріччя між прийнятою її історією та архітектурою. Два історичні документи – таріх султана Сулеймана про будівництво фортеці у 1538 р. та мемуари мандрівника ХVII ст.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕНТІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ: ВІД ЛОНГРІДУ ДО ФІНІШИНГУ

У статті автором розглянуто проблеми, пов’язані з підвищенням актуальності телевізійних новинних програм в умовах гострої конкуренції між телебаченням та такими сучасними засобами масової комунікації, як: інформаційні стрічки новин, блоги, соціальні мережі, ютюб-канали, які в силу своїх технічних можливостей можуть забезпечити більш високу оперативність подачі контенту новин у порівнянні з традиційними телевізійними випусками.

РОЗВИТОК ХІМІЧНИХ ОСВІТИ І НАУКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ (1877–1918)

З нагоди 150-річчя від дня заснування кафедри хімічної технології у Національному університеті “Львівська політехніка” висвітлено діяльність хімічних кафедр і факультету у часи Політехнічної школи в 1877–1918 роках, проаналізовано навчальний процес і матеріально-технічну базу підготовки інженерів-хіміків, умови навчання студентів.  Розглянуто створення і трансформацію хімічних кафедр, ролі їхніх керівників. Охарактеризовані науково-педагогічна та громадська діяльності відомих вчених і педагогів А. Фройнда, Ю. Медведського, Б. Павлевського, Р. Залозецького, С.

THE HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF THE 1649 BATTLE AND TREATY OF ZBORIV

The Battle of Zboriv is one of the major events in Ukrainian and Polish history.
The Zboriv battlefield was explored by a Ukrainian-American archeological expedition led
by author and archeologist Bogdan Strotsen. The studies lasted several years. The article
covers the history of the Zboriv battle and reveals the main results of archaeological research.
The results of the studies allowed to hypothesize the construction of elements of field
fortifications and to interpret their localization in the territory.

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДУХОВНО-ГУМАНІТАРНИХ МУЛЬТИОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Висвітлено і проаналізовано історичні аспекти, сучасний стан та перспективи розвитку архітектури християнських духовно-гуманітарнихо світніх закладів в Україні, виокремлено основні фактори, які найбільше впливають на формування духовного освітнього закладу нового типу – духовно-гуманітарного мультиосвітнього центру. Сформульовано головні принципи та концепцію, на якихо снована архітектурно-планувальна організація духовно-гуманітарного мультиосвітнього центру, надано конкретні рекомендації щодо проектування духовно-гуманітарнихм ультиосвітніхцентрів в Україні

Британські ілюстровані періодичні видання кінця XIX – початку XX століття: попит і пропозиція

Досліджено історію британських ілюстрованих періодичних видань наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Проаналізовано особливості пропозиції ілюстрованих газет і журналів на ринку преси, здійснено їхню типологію за жанровими особливостями та цільовою аудиторією. Значну увагу звернено на фактори, які сприяли збільшенню асортименту ілюстрованих видань: технічні та технологічні можливості поліграфії, розвиток газетярської справи, збільшення читацьких кіл, розвиток образотворчого мистецтва та художньої культури тощо.

H. V. Leibnic – anoutstandind thinker of western-european science and cu hure (devoted to 300-years since death)

The article deals with some scientific, philosophical, socially-legal, religious concepts of brilliant German philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz made a huge contribution to the organization and creation of scientific institutions in English, Italy, Germany, Russia and France. Due to his scientific and theoretical creativity he was ahead of his time, formulated the ideas that formed the basis of many modern sciences.