клієнт

Smart Information Board Based on PSOC 6 MCU

Nowadays, the development of electronics and related technologies is very fast. An extremely significant role in the life of moder society is took by information output devices, the development and modernization of which is an urgent task. Using the idea regarding wireless control of remote devices, an information board with remote control was developed. This article provides a reader with the development of universal information board which customers will be able to assemble for the dimensions that they need.

Програмна система для пошуку медикаментів у режимі онлайн

У роботі наведено програмну систему для пошуку медикаментів у режимі онлайн, яка включає в себе інтерфейс користувача та сервер, який поділяється на три сервіси. Також, здійснено тестування даної системи на швидкодію та продуктивність системи.

Розроблення системи розпізнавання людських облич для відеоспостереження

Досліджено принципи побудови систем спостереження та розпізнавання об’єктів. Наведено класифікацію способів розпізнавання людських облич. Проаналізовано роботу мережі прогресивного калібрування (ПКМ) для розпізнавання людських облич. Розроблено алгоритм розпізнавання облич, створено програмну систему розпізнавання облич і проведено її тестування.

АНАЛІЗ РИНКУ ФРІЛАНСА В УКРАЇНІ

В статті досліджено основні тенденції розвитку ринку фрілансерів в Україні та в світі. Зокрема, у статті охарактеризовані веб-ресурси фрілансерів: Freelancehunt, Freelance, Weblancer та Kabanchik. Визначені основні позиції замовлень на веб-ресурсах, такі як програмування, копірайтинг, дизайн та переклад текстів. Також проаналізований ринок фрілансерів та виявлено постійний ріст фрілансерів як в Україні, так і у всьому світі, що має позитивні наслідки, оскільки в державі зменшується рівень безробіття.

Принципи побудови інтерфейсу користувача кіберфізичної системи

Розглянуто принципи та запропоновано рекомендації щодо розроблення інтерфейсів користувача для кіберфізичної системи. Наведено методи взаємодії кіберфізичної системи з ВЕБсервісами, для ефективного їх використання. Реалізовано інтерфейс користувача для кіберфізичної системи у вигляді ВЕБ-сервісу. Подано принципи побудови ВЕБ-сервісів, проведено аналіз наявних архітектур ВЕБ-сервісів. Виділено основні проблемні місця, повязані з проектуванням сервісів на основі RESTта SOAP архітектур.

Technology relationship billing system bank’s customers-partners

The realities of today indicate that the banking market is characterized by fierce competition due to globalization of the economy, the rapid development of information technologies, and improvement of business processes. This is reflected in the problems of increase of management efficiency tad asana high results of activity of banks, ensure their competitiveness.

Засоби перевірки вузлів комунікаційної мережі кіберфізичної системи

Проаналізовано принципи побудови комунікаційних мереж. Розглянуто переваги та недоліки сучасних засобів реалізації середовищ діагностики вузлів комунікаційних мереж. Запропоновано засоби перевірки надійності вузлів комунікаційної мережі у кіберфізичних системах.

Принципи побудови геоінформаційної системи пошуку людей

Розглянуто геоінформаційну систему (ГІС) пошуку людей, за допомогою якої користувач цього сервісу має можливість знайти людину, яка знаходиться поряд з нею на карті, та розпочати спілкування. Запропоновано варіант реалізації геоінформаційної системи пошуку людей. Описано можливості інструментальних ГІС та технології клієнт-сервер і запопонований алгоритм геоінформаційної системи пошуку людей. Запропоновано алгоритм представлення інформації про користувача з використанням маркерів, які розташовуються на карті.

Діагностика та налагодження вузлів корпоративної мережі кіберфізичних систем

Розглянуто переваги та недоліки сучасних засобів реалізації середовищ діагностики. Запропоновано спеціалізоване середовище діагностики та налагодження вузлів корпоративної мережі. Програмно реалізовано модулі, які в короткі терміни дають змогу діагностувати проблему та усунути її без участі людини. Розроблено чіткий механізм виявлення відхилень у роботі корпоративної мережі та сповіщення про них системного адміністратора. Створено базу даних, в яку записують стан вузлів корпоративної мережі та дані про них.

Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери

Запропоновано та досліджено соціальну мережу з врахуванням мінімального наванта- ження на сервери. Показано принципи проектування соціальних мереж. Наведено результати тестування розробленої соціальної мережі та проаналізовано навантаження на сервери.