конкурентна перевага

Особливості формування системи репутаційного менеджменту в умовах розвитку інтернет-технологій

Упродовж останніх десятиліть спостерігається тенденція до зростання зацікавленості представників бізнесу своєю репутацією та її впливом на результати діяльності й, відповідно, розвитку в майбутньому. Усвідомлення важливості й цінності репутації із боку керівників сучасного бізнесу зумовлює необхідність пошуку способів створення беззаперечної репутації, її підсилення серед стейкхолдерів та ефективного використання.

Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн європейського союзу

За умов євроінтеграції України ЄС є ключовим орієнтиром для посилення її глобальної КСП. Метою статті є аналізування глобальної КСП країн-членів ЄС за основними міжнародними індексами задля формування рекомендацій щодо її підвищення. Показано, що країни ЄС (передусім Нідерланди, Швеція, Данія) займають провідні позиції у міжнародних рейтингах КСП, проте у деяких ключових сферах частина країн відстає від світових лідерів.

Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможності

«КСП країни» визначено як обумовлений міжнародним поділом праці, національними умовами та факторами виробництва, а також здатністю її товарів і послуг ефективно конкурувати на світових ринках nf її стан на цих ринках. На жаль, констатовано відносно низьку КСП України за індексами GCI та «World Competitiveness Yearbook» останніх років, навіть порівняно з найближчими сусідами.

Методичні підходи до формування конкурентних переваг підприємства на засадах бенчмаркінгу

Обґрунтовано актуальність питань формування та досягнення конкурентних переваг окремим підприємством на сучасному етапі. Розглянуто сутність поняття «конкурентна перевага». Виділено основні вимоги, яким мають відповідати конкурентні переваги, щоби вважатися стратегічними чинниками успіху. Означено основні проблеми, які виникають при формуванні конкурентної переваги на засадах бенчмаркінгу. Здійснено вибірку та подано методику розрахунку основних показників конкурентоспроможності підприємства, які забезпечуються застосуванням методики бенчмаркінгу.

Digitalization as a Tool for Providing Competitive Advantages to Enterprises in the Machine-Building Industry

 In such a climate, competition becomes ever more fierce and manufacturers must seize every opportunity and competitive advantage they can find.Increasingly, such advantages—along with new threats of disruption—come from digital technologies. A critical element of manufacturing innovation will be in the form of new business models, particularly regarding services and value-added offerings. In effect, simply making a good product may no longer be enough. Increasingly, what happens after the product is sold looms ever larger.

Reaction to the commodity trap – playing by the rules or changing the rules?

Offer commoditization is increasingly common market phenomenon. The stronger competition in the market, the more difficult is to differentiate the product/service – as a result, price competition intensifies and price is the key buying criteria. The paper presents the essence of commodity trap and the three-stages process of escaping from the consequences of this phenomenon.