Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможності

2019;
: cc. 84 - 91
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет "Львівська політехніка"

«КСП країни» визначено як обумовлений міжнародним поділом праці, національними умовами та факторами виробництва, а також здатністю її товарів і послуг ефективно конкурувати на світових ринках nf її стан на цих ринках. На жаль, констатовано відносно низьку КСП України за індексами GCI та «World Competitiveness Yearbook» останніх років, навіть порівняно з найближчими сусідами. Для підвищення КСП необхідно забезпечувати адаптивність та гнучкість економіки на рівні підприємств, галузей, країни; формувати інноваційні екосистеми; сповідувати людино- центричний підхід до економічного розвитку тощо.

  1. Кузьмін   О.   Є.   Управління   міжнародною   конкурентоспроможністю   підприємства:   підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
  2. Пронкіна Л.І. Cучасні проблеми конкурентоспроможності держави / Л. І. Пронкіна, О. М. Гавриш  // Агросвіт. – 2019. – № 7. – С. 32–36.
  3. Окара Д. В. Дослідження розвитку україни на підставі індексу глобальної конкурентоспроможності / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2018. – Вип. 22. – С. 84–90.
  4. Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємства: теорія, методологія, практика. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 570 с
  5. The Global Competitiveness Report 2017-2018. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness- report-2018/country-economy-profiles/#economy=UKR.
  6. Чи була перемога? Як Україні вдалося вирости в рейтингу конкурентоспроможності. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/10/17/641672.
  7. Україна піднялася в рейтингу глобальної конкурентоспроможності. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/17/641667/.
  8. Porter M. Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.372.2547&rep=rep1&type=pdf.
  9. IMD World Competitiveness Rankings 2019 Results. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness- center-rankings/world-competitiveness-ranking-2019.