конверсія

Пошукове просування комерційних інтернет-ресурсів

Розглянуто основні способи просування комерційних інтернет-ресурсів та наведено особливості їх реалізації в процесі популяризації. Проаналізовано поняття “конверсія інтернет-ресурсу”, розроблено алгоритм оцінювання її рівня та визначено внутрішні та зовнішні чинники, що сприяють пошуковому просуванню у комерційному сегменті. Наведено особливості оцінювання репутації інтернет-ресурсів та розроблено схему й подано рекомендації щодо її застосування під час популяризації.

Моделювання процесів каталітичної конверсії вуглеводнів

Створено новий експериментально-розрахунковий метод розрахунку каталітичних перетворювачів для очищення забруднених вуглеводнями газів на основі розкритого уявлення про механізм перебігу гетерогенно-каталітичного процесу, стадії якого описані математичними моделями.

Кінетика конверсії лангбейніту в шеніт в присутності мірабіліту, сильвіну та води

Досліджено конверсію лангбейніту в присутності мірабіліту, сильвіну та води в ізотермічних умовах за температури 273–333 К в шеніт. Визначено швидкість процесу за різної температури, «уявну» енергію активації за температури 293–303 К, а також порядок реакції за лангбейнітом.