космічні знімки

Моніторинг засихання хвойних лісів Прикарпатського регіону з використанням даних дистанційного зондування

Мета роботи полягає у моніторингу стану хвойних лісів Тухлянського лісництва Прикарпатського регіону на підставі космічних зображень середнього та високого розрізнення з використанням знімків, отриманих з безпілотного літального апарату (БПЛА). Методика. Для моніторингу стану лісів Тухлянського лісництва застосовано методику, що базується на використанні різних за спектральними характеристиками і розрізненістю космічних зображень, знімків, отриманих з БПЛА і, відповідно, їх опрацювання різними методами.

Дослідження методів класифікації лісів з використанням космічних знімків високого розрізнення

Досліджено методи контрольованої класифікації за мінімальною відстанню, відстаніі Махаланобіса і максимальної правдоподібності для ідентифікації лісів. Матеріалами служили космічні знімки з супутників Ikonos, QuickBird і засвідчувальна інформація, отримана наземними способами. Встановлено, що ефективним для класифікації лісів є метод максимальної правдоподібності.

 

Створення туристичної карти національного природного парку “Синевир” засобами ArcGIS

Розроблено методику створення туристичної карти Національного природного парку "Синевир" за даними дистанційного зондування, туристичних карт, цифрової моделі рельєфу ASTER та інтернет ресурсів засобами програмного забезпечення ArcGIS

 

Фотограмметричні методи в оцінці надзвичайних ситуацій

 

 

Аналізується роль методів фотограмметрії в створенні просторових моделей територій і об'єктів , схильних до надзвичайних ситуацій , наведені приклади їх застосування для оцінки наслідків повені і землетрусу