моделювання

Візуалізація освітленості ділянок території національного дендропарку «Софіївка» з використанням ГІС-технологій

Метою досліджень є обґрунтування необхідності застосування ГІС-технологій при дослідженні ступеню освітленості садово-паркових насаджень, різнобічна характеристика рельєфу території Національного дендропарку «Софіївка» НАН України шляхом проведення 3D-моделювання та створення на його основі цифрових моделей, пов’язаних з визначенням рівнів інсоляції окремих ділянок території «Софіївки» задля оптимального підбору місць посадки паркової рослинності залежно від потреб конкретних порід, проведення зонування території.

Моделювання та оптимізація в СhemСad процесу розділення нафтової суміші на реактивне та дизельне паливо

Наведено результати досліджень моделювання в універсальній моделюючій програмі ChemCad технологічної лінії виробництва реактивного та дизельного палив. Обґрунтовано вибір модуля розрахунку процесу ректифікації. Обґрунтований вибір моделі Grayson-Streed та Lee Kesler для розрахунку термодинамічної системи та фазової рівноваги даної багатокомпонентної суміші. Розроблена модель технологічного вузла перегонки нафтової суміші для виробництва реактивного і дизельного палив.

Power Skiving як сучасний спосіб нарізання зубчастих коліс та особливості його моделювання

Мета. Проаналізувати стан у галузі нової технології Power skiving, межі її раціонального використання, її переваги і недоліки, сформувати основні напрямки розвитку даного методу зубонарізання та оптимізації будови і геометрії його різального інструменту.

Прогнозування споживання палива різними видами транспорту з використанням машинного навчання

Транспорт є ключовим чинником, який впливає на викиди парникових газів. У зв’язку з цим, наведено проблеми та виклики, з якими зустрічається транспортна галузь. Розглянуто питання транспортної галузі, пов’язані з Європейською зеленою угодою. Обговорено, наскільки транспортна система є важливою для європейських компаній та глобальних ланцюгів постачання. Проаналізовано також питання, які мають вплив на суспільство з точки зору витрат коштів, зокрема викиди парникових газів та забруднення довкілля. У статті висвітлено матеріали управління транспортними процесами на підприємстві.

Improvement in the construction of the “Tungsten carbide insert cutter - cone” joint for tricone drill bits

Meet a claim is quite difficult in real production, even in specialized drilling manufacturers. Therefore, the development of reliable criteria for approaches to improving the technology of tricone drill bits is an urgent problem. This is great practical importance for domestic enterprise. The task is set to create rock-destroying insert in the basis of the developed construction. This allows you to increase the reliability of the connection between the cutter insert and the body of the cone.

Mathematical modeling of non-stationary gas flow modes along a linear section of a gas transmission system

Article demonstrates the applicability of modeling non-stationary non-isothermal gas flow along a linear section of a gas transmission system by means of using various numerically simulated models and sophisticated numerical techniques.  There are described several models of non-stationary non-isothermal regimes of gas flow along the pipeline section.  They are included in the considered general model and their comparative analysis is carried out by the virtue of numerical simulation.  The finite difference algorithm is used to solve the simultaneous equations of the numerically simulated m

Providing cyber resilience in software-defined networks by secure routing means

This paper is devoted to solving the technical task of providing cyber resilience utilizing secure routing means in Software-Defined Networks (SDN). The work analyzes the SDN architecture and
its main components, the concept of cyber resilience and its means, as well as security issues in SDN. Particular attention is paid to the use of secure routing in software-defined networks.
Numerical research of the model of secure multipath routing of fragmented confidential messages in the SDN data plane was conducted. The calculation of the message compromise probability for

Modeling of production processes with regeneration for ensuring enterprise competitiveness

The article presents the research and rationale of theoretical issues and applied decisions regarding the influence of enterprises and the mechanism of managing production processes with regeneration (renovation) on the competitiveness.  Mathematical tools were developed and methods for calculating basic economic indicators were suggested, namely, the starting factors and direct regulatory costs for materials; the economic and mathematical model of production processes with regeneration was designed, which allows comparing the output of production with the cost of its manufacturing and the

Проектування та впровадження регулятора положення системи «куля-балка» методами ковзного режиму та ПД регулювання

Станом на сьогодні запропоновано і перевірено декілька методів керування багатьма нелінійними та нестійкими системами. У цьому дослідженні використано ковзний режим керування та пропорційно-диференціальний (ПД) регулятор, які використовуються для керування положенням та моделювання системи «куля-балка», що є базовою системою для перевірки методів керування. Такі системи є нелінійними та нестійкими за своєю природою і на них впливають зовнішні збурення. У цій роботі досліджено систему із застосуванням класичного ПД регулятора та ковзного режиму керування.

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ GCI НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ

Глобальна конкуренція зростає не лише на рівні продуктів/фірм, а й серед країн. Конкурентоспроможність країн визначається багатьма факторами та оцінюється за різними підходами та методами. Одними з найбільш відомих є методології Інституту розвитку менеджменту (IMD) та Всесвітнього економічного форуму (WEF). Індекс глобальної конкурентоспроможності ВЕФ базується на 12 групах із понад 100 показників. Остання версія – GCI 4.0 – включає: 1. Сприятливе середовище (інституції; інфраструктура; прийняття ІКТ; макроекономічна стабільність); 2. Людський капітал (здоров’я; навички); 3.