напруження

Improvement in the construction of the “Tungsten carbide insert cutter - cone” joint for tricone drill bits

Meet a claim is quite difficult in real production, even in specialized drilling manufacturers. Therefore, the development of reliable criteria for approaches to improving the technology of tricone drill bits is an urgent problem. This is great practical importance for domestic enterprise. The task is set to create rock-destroying insert in the basis of the developed construction. This allows you to increase the reliability of the connection between the cutter insert and the body of the cone.

Modeling of “combined cutter - cone” connection in tricone drill bits

A theoretical analysis of the stiffness of the “cutter-cone” connection was performed. In the article the character and magnitude of the tension at the contact of "cutter-cone" are investigated. An analysis of the surface of the openings for carbide inserts revealed traces of plastic deformation and fretting wear.

Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

Наведено закономірності розвитку напружено-деформівного стану капілярно-пористих матеріалів зі змінними тепломеханічними властивостями у процесі сушіння залежно від характеристик зовнішнього середовища. На основі числового експерименту досліджено вплив параметрів агента сушіння на динаміку розвитку напружень у деревині.

Evaluation of the permissible moment in a roller cone drill bit providing the prescribed reliability of work

After analyzing the nature of the damage of surfaces was discovered the traces of the compression effect which arise along the cutters axis when squeezing it into the rock of delve. There were also founded the traces of deformation from the action of bending to the cutter, depending on the orientation of its slip on the face. We noticed the rubbing, fretting-corrosion, damage the local areas of the apertures walls caused by scrolling the cutter around its axis in the aperture of cones crown.

Покращення якості технології процесу запресовування зубців у шарошки бурових доліт

Встановлено, що за забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубці типорозміром 14 мм створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та вставних зубців. Запропоновано підхід для встановлення раціональних параметрів натягів для проектування з’єднання «зубець—шарошка» у дев’яти селективних групах. Такий підхід уможливлює забезпечити стале середнє значення натягу на рівні 0,103 мм.

Lathe Turning Mode Optimization for Parts Working under Conditions of Cyclic Loading

This work is devoted to questions of technological cyclic durability maintenance, of the material for parts working under cyclic loading conditions, by lathe processing optimization. The analysis of the impact of the surface layer quality on fatigue characteristics is described for parts operating under cyclic loads. Survey of methods for evaluating cyclic durability is completed, which showed lack of information about the mathematical relation between the cyclic durability of the part’s material and technological conditions of its production.

Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку

Встановлено, що за умов забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубки створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та зубків. Запропоновано підхід для встановлення оптимальних параметрів натягів для проектування з’єднання «зубок- шарошка» у селективних групах.

Проектування нових продуктових ліній шарошок для розробки функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення

Дослідження має на меті вирішення проблеми підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Дослідження проводились як в умовах реального виробництва бурових доліт, так і на етапі моделювання у CAD-системі, комплексним застосуванням експериментальних лабораторних, стендових і натурних експлуатаційних випробовувань.