нейронна мережа

Залежність похибки прогнозування значення температури нейронними мережами від розрядності АЦП

Викладено результати дослідження залежності похибок прогнозування значення температури із використанням нейронних мереж від розрядності аналогово-цифрового перетворювача. Описано алгоритм створення тестових послідовностей та навчання нейронних мереж. Наведено результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від кількості входів нейронної мережі та від розрядності АЦП. Подано результати дослідження залежності середньої похибки прогнозування значення температури та залежності абсолютної непевності прогнозування значення температури від розрядності АЦП.

Метод каскадного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання

Розглянуто варіант послідовного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання для ефективного ущільнення даних, зокрема зображень та аудіосигналів. Запропонований метод оснований на поданні проміжного архіву зберігання даних у форматі чисел з фіксованою комою та забезпечує покращення характеристики щодо коефіцієнта компресування та якості відтворення первинних даних.

Нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом

Проаналізовано нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом. Розглянуто штучний нейрон як основу нейронної мережі. Наведено класифікацію нейронів залежно від функцій, які вони виконують в нейронній мережі, та основні види передавальних функцій нейрона. Подано класифікацію нейронних мереж за критерієм їх архітектури, алгоритму навчання та типу завдань, які вони можуть виконувати. Зроблено висновок, що для розв’язання поставленої задачі оптимальним є застосування нейронної мережі з архітектурою прямого поширення з алгоритмом навчання з вчителем.

Похибки прогнозування значення температури нейронними мережами за ідеальним перехідним процесом

Описано результати дослідження похибок прогнозування значення температури із використанням нейронних мереж, алгоритм створення та навчання нейронних мереж. Наведено результати дослідження залежності похибки прогнозування значення температури від кількості шарів у мережі, від кількості входів мережі та від кількості послідовностей для навчання. Дослідження залежності похибки прогнозування температури від кількості входів мережі виконано для двох випадків: за однакового часу вимірювання температури перехідного процесу і за різного.

Data classification of spectrum analysis using neural network

Наведено аналіз бібліотек нейронних мереж. На основі аналізу запропоновано розробляти нейронну мережу для класифікації спектрів на основі бібліотеки Encog, оскільки вона реалізовує безліч компонентів та дає найкращий результат з невеликою кількістю даних для навчання. Подано архітектуру нейронної мережі для класифікації даних спектрального аналізу.

Дослідження ефективності нейронної мережі Хемінга для задач розпізнавання стану глибиннопомпової установки

Процес нафтовидобутку нафти потребує проведення постійного моніторингу роботи обладнання свердловин. Одним з найдієвіших методів оперативного контролю роботи штангових глибинних насосів є отримання інформації від давача зусилля в полірованому штоці або давача струму привідного двигуна верстата-гойдалки. У багатьох випадках завчасне розпізнавання неполадок і здійснення профілактичного ремонту дають змогу уникати великих матеріальних витрат.

About some design principles of information-retrieval system and processing of electronic documents in internet

The paper analyzes the main trends of search the basic direction and identifying the priority of electronic documents handling in the Internet. The technical principles of construction of information retrieval system and ability to use linguistic processor and neural networks for solving problems determining the importance of consideration the input documents were grounded. The object of the study was the decision support systems designed to determine priority of review incoming documents.

ANN-Based Short-Term Wastewater Flow Prediction for Better WWTP Control

This paper presents an approach to predict the amount of the wastewater which enters wastewater treatment plant, using artificial neural network. The method presented can be used to give short-term predictions of wastewater inflow-rate. The described neural network model uses a very tiny set of data commonly collected by WWTP control systems.