октен-1

ВПЛИВ СПОЛУК ВОЛЬФРАМУ НА РЕАКЦІЮ ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 ТРЕТ-БУТИЛГІДРОПЕРОКСИДОМ І РОЗКЛАДУ ГІДРОПЕРОКСИДУ

Досліджено каталітичну здатність сполук вольфраму в реакції гідропероксидного епоксидування октену-1 і розкладу гідропероксиду трет-бутилу. Показано, що природа ліганда істотно впливає на каталітичну активність сполук вольфраму в цих реакціях. Встановлено, що борид і силіцид вольфраму є найкращими для реакції епоксидування, тоді як карбід вольфраму проявляє низьку активність. Борид вольфраму є також найактивніший у реакції розкладу гідропероксиду.       

АКТИВНІСТЬ СПОЛУК ВАНАДІЮУ РЕАКЦІЇ ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 І РОЗКЛАДУ ГІДРОПЕРОКСИДУ ТРЕТ-БУТИЛУ

Досліджено вплив ванадійвмісних сполук як каталізаторів на реакцію епоксидування октену-1 гідропероксидом трет-бутилу та розкладу цього гідропероксиду. Показано, що каталітична активність сполук ванадію залежить від природи ліганда, що входить до складу каталізатора. Встановлено, що борид і карбід ванадію є найактивнішими каталізаторами гідропероксидного епоксидування, тоді як V2O5 найактивнішим каталізатором розкладу гідропероксиду трет-бутилу. Найвища селективність утворення 1,2-епоксиоктену спостерігається при використанні як каталізатора VC.

Початкові стадії реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем за наявності іммобілізованого та гомогенного [Rh(Co)2Cl]2

The influence of immobilized and homogeneous Rh-contained complex, [Rh(CO)2Cl]2, on the oxidation reaction of 1-octene by molecular oxygen on the initial stages of process was investigated. It was established that the immobilized as well as homogeneous rhodium complex activate the oxidation reaction in the presence of radical processes initiator – hydroperoxide tert-butyl. It was shown that the usage of the immobilized catalyst allows to reach higher process parameters at lower amount of the applied rhodium complex. 

Окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності іммобілізованих каталітичних композицій

Вивчено вплив іммобілізованих каталітичних композицій, одержаних іммобілізацією ціанідних комплексів перехідних металів: Ni, Pd, Pt, Со, Fe, Ru, та оксосолей ванадію на оксид алюмінію як носій, на реакцію рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем на початкових стадіях процесу.