піроліз

Дослідження складу та властивостей піроконденсату піролізу зношених автомобільних шин

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Встановлено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ПІРОКОНДЕНСАТУ ПІРОЛІЗУ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Одним з варіантів утилізації зношених автомобільних шин є низькотемпературний піроліз, цільовим продуктом якого є піроконденсат. Вивчено фракційний склад і властивості піроконденсату піролізу гумових відходів, отриманого на промисловій установці. Проведено розділення піроконденсату на бензинову та дизельну фракцію і залишок. Детально вивчено склад та властивості цих фракцій. Проведено рентгенофлуоресцентний аналіз та ІЧ-спектроскопічні дослідження піроконденсату і вузьких фракцій, виділених з нього.

ANALYSIS OF THE MAIN METHODS OF SOLID WASTE MANAGEMENT

The world's growing population and, as a result, higher consumption of goods and services have led to a rapid increase in municipal solid waste. This situation creates serious environmental problems that require clear strategies for managing this waste. Improving the efficiency of recycling to restore quality materials, saving resources and maintaining waste in landfills are among the most pressing problems of our time.

Біопаливна характеристика та кінетика піролізу акації мангіум (acacia mangium)

Запропоновані практичні рішення для утилізації листя акації мангіум (ЛАМ) і за допомогою термохімічної валоризації встановлено його потенціал як твердого біопалива. З використанням елементарного, технічного, калориметричного, термогравіметричного аналізів та методу Кіссінджера досліджені фізико-хімічні, теплові та кінетичні властивості ЛАМ. Показано, що ЛАМ має високий вміст карбону, леткість і вміст зв‘язаного карбону, але відносно низький вологовміст і зольність. Визначена теплотворна здатність ЛАМ є вищою у порівнянні з величиною для A.

Структурування та електропровідність полімерних композитів, піролізованих за високої температури

На основі сумішей фенолформальдегіду і епоксидних смол створено нові монолітні матеріали в присутності органічних сполук кремнію і скловолокна, відпалених у вакуумі і водневому середовищі. Досліджено електропровідні, магнітні та деякі інші властивості синтезованих матеріалів. Експериментально встановлено, що одержані продукти мають напівпровідникові властивості; рівень провідності яких регулюється підбором технологічних умов. Інтенсивність і рухливість носіїв заряду зростає з підвищенням температури відпалу.

Синтез активованого вугілля з відходів листя кокосової пальми методом хімічної активації

Отримано активоване вугілля з відходів листя кокосової пальми (Cocos nucifera). За допомогою методу хімічної активації вивчено вплив ступеня просочення з використанням фосфатної кислоти як активуючого агента. Активоване вугілля отримано за температури активації 673 К сповільненим піролізом. Проведені дослідження ізотерм адсорбції азоту. Вивчено вплив ступеня просочення на вихід, кількість метиленового синього, йодне число і кислотну адсорбцію. Наявність активованого вугілля підтверджено ІЧ-Фур'є спектроскопією, його термічна стабільність за 723 К – термогравіметричними дослідженнями.

Оксид ніобію як каталізатор піролізу поліпропіленових і поліетиленових відходів

Проведено піроліз в скляному реакторі і термогравіметричний аналіз поліпропілену і поліетилену з додаванням і без додавання оксиду ніобію як каталізатора. Показано, що оксид ніобію добре зарекомендував себе при піролізі окремо як поліпропілену, так і поліетилену. При використанні суміші поліпропілену з поліетиленом каталізатор зменшує час піролізу.