похибка вимірювання

Оптимізація теплової підсистеми термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Похибка вимірювання температури газових потоків контактними методами складається із двох основних складових: 1) похибки, що виникає в процесі вимірювання фізичної величини, в яку перетворена температура (похибка засобів вимірювання); 2) похибки, що виникає в процесі перетворення температури у вимірювану фізичну величину з допомогою термоперетворювача (ТП). Ця складова похибки має повністю тепловий характер і визначається умовами теплового балансу між досліджуваним газовим потоком і ТП та має найбільший вплив на загальну похибку вимірювання.

ELECTRICAL PROPERTIES OF TI-CU-CO-SI HIGH-ENTROPY ALLOY

To study the metrological characteristics, there were studied manufactured based on the Ti-Cu-Co-Si alloy, obtained by quenching from the melt, the sensitive element of the resistance thermotransducer. The instability of its metrological characteristics as a function of temperature up to 350 oC and operation time up to 3000 hours was investigated; it does not exceed 0.025% under the worst operating conditions. In addition, the methodological error of measurement caused by heating of the sensitive element by the measuring current was examined.

Аналіз впливу шорсткості внутрішньої поверхні трубопроводу на результат вимірювання витрати за допомогою стандартних звужувальних пристроїв

У статті виконано аналіз науково-технічної літератури, присвяченої питанням впливу конструктивних особливостей витратомірів змінного перепаду тиску на похибку вимірювання витрати. За результатами досліджень, отриманих з багатьох джерел, встановлено, що значна шорсткість поверхні секцій після діафрагми (вниз за потоком), не впливає істотно на результат вимірювання витрати. Вплив шорсткості трубопроводу перед діафрагмою залежить від геометричних характеристик шорсткості, діаметра трубопроводу, значення відносного діаметра отвору діафрагми і числа Рейнольдса.

Mathematical model for temperature estimation forecasting of electrically conductive plate elements under action of pulsed electromagnetic radiation of radio-frequency range

A mathematical model for determining the temperature of an electrically conductive plate element under the action of pulsed electromagnetic radiation of the radio-frequency range is proposed.  This model allows us to take into account the influence of the process of thermoelastic energy dissipation on the forecasting of the value of temperature in addition to the joule heat.  This process is determined by thermal expansion and the action of poendromotive forces arising in the element.  This approach allows us to predict a decrease in the error of temperature determination.  On this basis, t

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПІРОМЕТРАМИ ВІД КОЕФІЦІЄНТА ВИПРОМІНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ

Наведено  результати  дослідження  залежності  похибки  визначення  температури  термометрами випромінення від коефіцієнта випромінювальної здатності досліджуваних об’єктів. Проаналізовано математичні моделі, які  описують  залежності  між  дійсним  значенням  термодинамічної  температури  і  виміряними  пірометрами  уявними температурами, із урахуванням впливу значення коефіцієнта випромінювальної здатності матеріалів. Ці моделі покладено в  основу  побудови  найпоширеніших  типів  пірометрів,  зокрема:  яскравісного,  повного  випромінення  та  спектрального відношення.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ У КОРПУСІ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧА

У  роботі  запропоновано  аналітичне  дослідження  складової  інструментальної  похибки  термоперетворювачів,  спричиненої  протіканням  тепла  під  час  вимірювання  високих  температур.  Значення  вказаної  похибки залежить від конструктивного виконання термоперетворювачів, інтенсивності теплообміну із вимірюванням середовищ і особливостей його контакту із зовнішнім середовищем.