показник

Методичні рекомендації щодо рейтингування економічних показників підприємств

У статті досліджено основні проблеми вітчизняної нормативно-методичної бази для рейтингування юридичних осіб за економічними показниками в умовах європейської інтеграції. Запропоновано методичні рекомендації з визначення економічного рейтингу юридичної особи на основі кредиту соціальної довіри, аналог якого застосовується у Китайській Народній Республіці та на основі досвіду провідних країн світу. Рекомендації можуть бути застосовані державними органами України з метою мінімізації корупції в країні, а також прозорості надання пільг, привілеїв, субсидій, дотацій.

Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»)

Для українських підприємств сьогодні, в умовах війни, активізація ЗЕД та підвищення її ефективності є критично важливими завданнями. У статті здійснено дослідження різних підходів до оцінювання ефективності та результативності ЗЕД підприємств. На прикладі ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» продемонстровано застосування пропонованої методики оцінювання ефективності ЗЕД із оптимізацією системи критеріїв і показників аналізу, а також пошуку резервів підвищення експортного потенціалу, і відповідно й ефективності експортної діяльності загалом.

Лояльність працівників: сутність та індикатор виміру

Викладено результати дослідження щодо значущості підвищення рівня лояльності працівників до компанії. Коротко висвітлено вплив лояльних працівників на розвиток організації, охарактеризовано сутність індикатора чистої лояльності працівників, а саме еNPS (Employee Net Promoter Score), а також проаналізовано методику його розрахунку. Звернено увагу на три групи працівників, які виокремлюють, обчислюючи еNPS, та принципи проведення опитування щодо визначення рівня лояльності персоналу. Розрахунок еNPS виконано на прикладі вітчизняного ТзОВ «Спецодяг».

Оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі цільових показників

Розглянуто сутність понять «ефект», «ефективність» та «результативність». Зауважено, що ефективність є ширшим поняттям, оскільки не бере до уваги досягнення окремих результатів, на відміну від поняття «результативність». Перераховано основні проблеми, пов’язані з оцінюванням результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю. Наведено, на основі опрацювання як наукових джерел, так і практики діючих організацій, етапи оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на підставі цільових показників.

Control Over the Implementation of the Innovative Development Program and Evaluation of Its Efficiency

The peculiarities of control over the implementation of the innovative development program are analyzed. The use of means of indicative control based on the evaluation of the analysis results of both individual indicators and their groups (time, resource and result) in the process of current control over the emergence of deviations and their prompt correction during the implementation of the innovative development program is scientifically substantiated. General principles of the financial efficiency evaluation of the implemented innovative programs are researched.

Contradictions of the national legal and regulatory framework in the field of socio-economic diagnosing in conditions of european integration

The article analyzes the national legal and regulatory framework in the field of socio-economic diagnosing of the major parameters and operation directions of the objects being diagnosed such as financial conditions, the threat of bankruptcy, solvency (credit status), and investment attractiveness. Based on the results obtained there are singled out, generalized and justified the key contradictions of national regulations governing principles of assessing the priority sectors of these objects operation.