проблеми

Планування експортної діяльності в умовах виходу на нові ринки

Поняття зростання ефективності бізнесу до вищого рівня є критично важливим напрямком розвитку сучасної української економіки. Створення конкурентоздатної економіки сприяє здоровій конкуренції та сприяє взаємовідносинам між виробниками і споживачами. В статті авторами зазначено проблеми бізнес-планування в умовах виходу на міжнародну арену. Запропоновано ключові фактори успіху при виході на нові ринки при здійсненні ефективного управління митними процедурами, з врахування особливостей місцевого законодавства та потреб ринку, а також розробки цілеспрямованих маркетингових стратегій.

Насильницька статева злочинність в Україні: характеристика та міжнародний досвід

Анотація. У статті розглянуто нормативно-правову характеристику поняття «насильницька статева злочинність», вивчено думки українських науковців щодо проблематики виявлення насильницької статевої злочинності, досліджено статистичні дані Офісу Генерального прокурора щодо частоти вчинення такого виду кримінальних правопорушень.

Проаналізовано зарубіжний досвід щодо особливостей диференціювання насильницької статевої злочинності в кримінально-правових актах Королівства Іспанії, Французької Республіки, Республіки Польща.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ

У статті визначено, що з огляду на численні соціально-економічні проблеми сучасного розвитку України задається питання про існування проблем практичної діяльності національної еліти в Україні, адже будь-який соціально-економічний розвиток населення напряму залежить від її лідерів, які через покладені на них функції визначають ключові напрями і стратегії соціально-економічного розвитку та є субꞌєктами процесів державотворення.

Пріоритетні проблеми роботи митних органів україни в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції

У статті обґрунтовано актуальність та нагальність вирішення пріоритетних проблем у роботі митних органів України задля активізації процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. Ідентифіковано та комплексно досліджено існуючі проблеми у митній сфері за національним та міжнародним вимірами. Доведено невідкладність ліквідації митних перешкод при здійсненні експортно-імпортної діяльності в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції шляхом аналогового порівняння параметрів роботи вітчизняних та зарубіжних митних органів.

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті висвітлено проблематику розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Окреслені соціальні та економічні функції малого і середнього бізнесу. Проведено аналізування статичних показників діяльності малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб-підприємців.

Retrospective and modern trends of development of ukrainian customs system

At the present moment, Ukraine's customs system is at the stage of becoming an independent executive body in the system of state authorities. This phase launches a fundamentally new vector for the development of the national customs system, which should ensure the progressive improvement of the work of customs authorities in accordance with European principles, norms and standards. The reform of Ukraine's customs system should be based on the identification of key problems in the customs sphere and the development of effective measures for their solution.

Anti-krisis financial management of banks on example stalemate of “Brokbiznesbank”

The economic and financial crisis in Ukraine today increasingly exacerbate the situation
of all entities both enterprises of different scales and insurance companies, credit unions,
investment funds, banks and so on. Functioning of the economy of any country can not be
imagined without efficient banking system. Banks deeply penetrate into the sphere of
production and actively influence the economic and social processes in the country. For a long
period of banking institutions activity has been unstable and it gets worse every year. The

The methodical and applied bases of anticipatory management analysing at the machine-building enterprises

The actuality of the research is caused by the lack of progressive management
mechanisms (including anticipatory management) at the domestic machine-building
enterprises, which are in the difficult crisis positions at present. It is founded that today
practically there are no scientific developments on the implementation and use of anticipatory
management at the machine-building enterprises.
The purpose of the research is to develop the methodical and applied regulations of