Планування експортної діяльності в умовах виходу на нові ринки

2023;
: cc. 76 - 82
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Поняття зростання ефективності бізнесу до вищого рівня є критично важливим напрямком розвитку сучасної української економіки. Створення конкурентоздатної економіки сприяє здоровій конкуренції та сприяє взаємовідносинам між виробниками і споживачами. В статті авторами зазначено проблеми бізнес-планування в умовах виходу на міжнародну арену. Запропоновано ключові фактори успіху при виході на нові ринки при здійсненні ефективного управління митними процедурами, з врахування особливостей місцевого законодавства та потреб ринку, а також розробки цілеспрямованих маркетингових стратегій.

 1. Васильців Т.Г., Качмарик Я. Д., Блонська В. І., Лупак Р. Л. Бізнес-планування. 2013. с. 173. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u122/Navch_pos_BP.pdf
 2. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. 2019. с. 146. URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf
 3. Филипенко О. М., Синицина Г. А. Основні тренди та перспективи цифровізації економіки України. Бізнес Інформ. 2023. №3. с. 43–50. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-3-43-50
 4. Наказ Фонд державного майна «Про затвердження Положення про типовий бізнес-план» від 26.05.1994 №301 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-94
 5. Наказ Мінекономіки «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств» від 06.09.2006 №290 Прийняття від 06.09.2006 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0290665- 06#Text
 6. Олійник Т. І., Загинайло В. А., Буряк М. В. Зміни стратегій розвитку підприємств в Україні та ме- тодологія їх формування в умовах воєнного часу. Бізнес Інформ. 2023. №2. с. 191–196. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-191-196
 7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII від 16.04.1991 р. (зі змінами і до- повненнями від 04.03.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
 8. Лучникова Т. П., Тарновська І. В., Воробйов Є. В. Адаптація транспортних підприємств України до умов воєнного стану. Бізнес Інформ. 2023. №1. с. 116–122. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-1-116- 122
 9. Захарова Н. Ю. Управління ризиками на підприємстві: сутність, підходи та методи. Бізнес Інформ. 2023. №1. с. 203–209. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-1-203-209 
 10. Перерва І. М. Стилі керівництва та їх місце в управлінні діяльністю підприємства. Бізнес Інформ. 2023. №2. с. 241–248. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-241-248
 11. Буднік М. М., Дронова Д. С. Тайм-менеджмент і сучасні технології. Бізнес Інформ. 2023. №2. с. 257–262. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-257-262
 12. Колодяжна Т. В., Кильницька Є. В. Бізнес-план у системі планування діяльності суб’єкта господарювання. Бізнес Інформ. 2023. №3. с. 171–175 DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-3-171-175