ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ

Kristinyak M. "Problems of society development in the context of activities of the ukrainian elite"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/proble...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” старший лаборант кафедри адміністративного та інформаційного права

У статті визначено, що з огляду на численні соціально-економічні проблеми сучасного розвитку України задається питання про існування проблем практичної діяльності національної еліти в Україні, адже будь-який соціально-економічний розвиток населення напряму залежить від її лідерів, які через покладені на них функції визначають ключові напрями і стратегії соціально-економічного розвитку та є субꞌєктами процесів державотворення. Визначено, основні проблеми розвитку суспільства в контексті діяльності національної еліти і на основі цього запропоновано основні теоретичні рекомендації щодо усунення проблем діяльності еліти в Україні. Досліджено, що породжений нестабільний соціально-економічний розвиток населення українського суспільства в контексті діяльності національної еліти зумовив глибше осмислення виникнення і усунення причин проблем діяльності еліти з метою підвищення розвитку суспільства в цілому, що й зумовило актуальність даного дослідження. На основі цього окреслено, що надзвичайно важливим є саме розуміння особливостей прояву діяльності еліти, її місця і ролі у вирішенні питань соціально-економічного, культурного рівня серед яких Україна на сьогодні опинилася враховуючи воєнні дії з боку Російської Федерації та інші негативні зміни соціально-економічного характеру в центрі уваги Європи. Досліджено, що суспільно-економічний розвиток держави є процесом послідовним і потребує прикладення відповідних зусиль, не лише в контексті впорядкування відносин, геополітичного простору з іншими державами, але й збереження на високому рівні стабільності і внутрішньої консолідації в середині суспільства, в процесі написання роботи визначено що для залучення з метою довіри широких мас населення до участі в політичному житті з метою утвердження демократії в державі, що є одним із важливих принципів розвитку процесів в контексті державотворення потрібно вміло керувати. На основі цього досліджено, що на сьогодні існують невирішені соціально-економічні проблеми розвитку суспільства, що зумовлені діяльністю влади, як еліти, що формує процеси соціального розвитку держави. Тим самим на основі вивчення і узагальнення наукових поглядів в розрізі дослідження визначеної проблеми визначено, що перелік даних проблем пов'язаний з саме діяльністю еліти.

1. O. M. Sakhan Koruptsiia v suchasnii Ukraini yak dzherelo destruktyvnosti vlady [Corruption in modern Ukraine as a source of destructive power] (2015). Visn. Nats. un-tu «Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho». Kharkiv [in Ukraine]. 2. Mandzii L.(2008) Politychna elita v perekhidnykh suspilstvakh [Political elite in transitional societies] Naukovi pratsi istor. f-tu Zaporizkoho derzh. un-tu. Vyp. ХХІІІ: Politychna elita v istorii Ukrainy. Zaporizhzhia. [in Ukraine]. 3. Kukuruz O. V. (2010). Polіtichna opozicіya v Ukraїnі ta Pol'shchі: porіvnyal'nij analіz : [monografіya] / Kukuruz O. V. K. : Naukova dumka, 200 c. 4. Yakimenko Yu. (2003). Ukraїna u HHІ stolіttі: vikliki dlya polіtichnoї elіti [Elektronnij resurs] / Yu. Yakimenko, І. Zhdanov // Dzerkalo tizhnya. № 44 (469)b – 15–21 listopada. Rezhim dostupu : http://www.dt.ua/1000/1550/43795/. 5. Yakubovs'kij O. G. (2004). Elіta polіtichna / O. G. Yakubovs'kij // Polіtologіchnij slovnik / [uporyad. V. P. Gorbatenko ; za red. Yu. S. Shemshuchenka, V. D. Babkіna, V. P. Gorbatenka]. – [2-e vid., dop. і pererob.]. K. : Geneza, P. 182–183.