програмне забезпечення

Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва

Сформовано та систематизовано показники якості продукції овочівництва для розроблення єдиних принципів оцінювання та визначення комплексного показника якості з урахуванням різнопрофільних потреб споживачів. 

Багаторівнева метрологічна перевірка кіберфізичних систем

Проаналізовано особливості функціонування кіберфізичних систем та їх компонентів. Розглянуто можливості під’єднання первинних перетворювачів до кіберфізичних систем. Запропоновано варіанти структурної реалізації кіберфізичних систем. Запропоновано багаторівневу метрологічну перевірку кіберфізичних систем. Запропоновано алгоритми перевірки програмного забезпечення кіберфізичних систем на системному, підсистемному рівнях та на рівні інтелектуальних первинних перетворювачів. 

Особливості побудови програмного забезпечення системи моніторингу навколишнього середовища

Розроблено алгоритми роботи та програмні модулі системи аналізу, які передбачають два режими роботи: навчання або моніторинг, два види моніторингу (пошук заданої речовини або розпізнавання відомої), використання яких залежить від інтенсивності дестабілізуючих факторів та вимог тривалості контролю.

Модель життєвого циклу розробки програмного продукту

Запропоновано нову модель життєвого циклу програмного забезпечення, яке дозволяє поліпшити специфікацію фазоутворения. Це дає змогу розрахувати попередню розробку програмного забезпечення вартість, зменшити ризик і стадії проекту- вання автомобіля, розробити користувальницький інтерфейс, прототип і генерувати код

Програмне забезпечення телеметричної системи збору і обробки мікросейсмічних даних у режимі on-line

У роботі представлено результати тестування програмного забезпечення телеметричної мікросейсмічної системи для визначення приросту сейсмічної бальності у пунктах спостережень в режимі on-line. Дане програмне забезпечення працює із станціями виробництва Інституту Геофізики НАН України. В якості датчиків використано модифіковані сейсмографи ВЕГІК і СМ-3. Дані передаютьсяо протоколу TCP/IP через WiFi пристрої.

 

Моделювання параметра потоку відмов програмного забезпечення та визначення діапазонів показника його складності

Проведено моделювання поведінки параметра потоку відмов програмного забезпечення у випадку моделі надійності ПЗ з індексом складності, що дало змогу встановити діапазони значень цього індексу та пояснити поведінку функції виявлення помилок залежно від складності програмного продукту.

Розширення можливостей програмного забезпечення для надійнісного аналізу відмово стійких систем

У статті представлено нові можливості спеціалі­зованого програмного забезпечення ASNA-2, яке призначене для автоматизованої оцінки показників надійності відмовостійких програмно – апаратних систем. Розроблене ПЗ засноване на оригінальній технології автоматизованої оцінки показників надій­ності відмовостійких систем, розробленої авторами.

Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: побудова карт векторного формату

An approach for the vector format maps creation is presented. The relevant graphics primitives scaling-and-positioning algorithms were developed along with the functional requirements forming. The algorithms that digitize raster maps into the vector ones are described as well. The entire architecture of module for the creation of the vector format maps, intended to the specialized geographic information system is designed.

Software implementayion of improved reliability model of technical redundant system with a limited number of restorations

This paper describes an algorithm and software implementation of improved reliability model of technical redundant system with a limited number of restorations. The correlation between the number of elements, the number of their restorations and the number of states of the system, time required for their formation, and calculations of results were investigated