раціональне використання

Сучасні еколого-економічні та нормативно-правові проблеми використання та охорони земель в Україні

Проаналізовано сучасний стан використання і охорони земель України, висвітлені екологічні і економіко-соціальні проблеми, а також нормативно-правові аспекти землекористування. Наведено висновки, які забезпечують раціональне і ефективне використання та охорону земель у країні.

 

Методологія еколого–ландшафтного моніторингу порушених земель (на прикладі Роздільського кар’єру)

Проаналізовано умови виникнення і розвитку моніторингу як комплексного науково-інформаційної системи спостереження за різними природними та антропогенними об'єктами та явищами. Запропоновано методику здійснення еколого-ландшафтного моніторингу порушених земель в процесі відкритих промислових розробок родовищ самородної сірки.

Сучасні проблеми здійснення моніторингу ґрунтового покриву України

Проаналізовано сучасні проблеми здійснення моніторингу грунтового покриву в Україні, а також намічені конкретні заходи щодо його удосконалення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.