російсько-українська війна

Основні форми впливу військових конфліктів на зміну клімату: на прикладі російсько-української війни

Стаття присвячена дослідженню особливостей впливу військових конфліктів на зміну клімату на планеті. Показано, що зв'язок між військовими конфліктами та зміною клімату є двостороннім: з одного боку, причиною виникнення військових конфліктів можуть бути кліматичні зміни; з іншого боку, військові конфлікти здійснюють негативний вплив на навколишнє середовище, спричиняючи зміну клімату.

Національна поліція як складова сектору безпеки та оборони у протидії російській агресії в Україні

 

В статті, на підставі теоретико-правового аналізу, узагальнюються особливості діяльності поліції як складової сектору безпеки та оборони в період російської агресії. 

Реалізація проєктів постійної структурованої співпраці у сфері безпеки та оборони Європейського Союзу: проблеми та виклики (Оглядова стаття)

З’ясовано ключові особливості реалізації проєктів у рамках “Постійно структурованої співпраці” (PESCO) та їх перспективи із врахуванням пандемії коронавірусу та того факту, що російсько-українська війна з 2014 року вийшла за рамки регіональної і торкнулась основ міжнародної та європейської безпеки. Проаналізовано Стратегічний огляд PESCO 2020 та вказівки для наступного етапу PESCO (2021-2025) щодо загальної мети, ключових цілей політики, процесів, а також стимулів для покращення виконання більш нагальних зобов'язань.

Поліція до і в період Російсько-Української війни 2022 року

Стаття присвячена теоретико-правовій характеристиці сутності діяльності поліції у період її реформування та  виокремлення окремих позицій щодо її виконання службових обов’язків у загарбницькій російсько-українській війні. Проведений правовий аналіз основних умов та причин, відповідно до яких було загальмовано якісна реорганізація організаційно-правової сутності поліції.

До питання про євроатлантичну інтеграцію України

Висвітлено процес розвитку взаємовідносин України з НАТО в умовах позаблокового стану України, прагнення України набути членство в НАТО, стан взаємовідносин в умовах російсько-української війни.