Реалізація проєктів постійної структурованої співпраці у сфері безпеки та оборони Європейського Союзу: проблеми та виклики (Оглядова стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2023.01.001
Надіслано: Січень 09, 2023
Прийнято: Березень 27, 2023
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

З’ясовано ключові особливості реалізації проєктів у рамках “Постійно структурованої співпраці” (PESCO) та їх перспективи із врахуванням пандемії коронавірусу та того факту, що російсько-українська війна з 2014 року вийшла за рамки регіональної і торкнулась основ міжнародної та європейської безпеки. Проаналізовано Стратегічний огляд PESCO 2020 та вказівки для наступного етапу PESCO (2021-2025) щодо загальної мети, ключових цілей політики, процесів, а також стимулів для покращення виконання більш нагальних зобов'язань. Наголошено, що за даними Стратегічного огляду до 2025 року 26-ть з 46-ти проєктів вже будуть повністю завершені. Ці проєкти включають в себе кібер-академію та інноваційний центр, хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний нагляд, операції з реагування на кризові ситуації, захищений програмно-конфігурований радіозв’язок, медичне командування, військову мобільність, мережу логістичних центрів, групи швидкого реагування в кіберпросторі тощо. Виокремлено виклики на шляху реалізації проєктів у рамках PESCO, серед яких слід виділити розрізненість і непослідовність таких проєктів, тривалість їх виконання та необхідність узгодження, фінансові виклики для безпеки та оборони ЄС, зумовлені як пандемією, так і повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Важливе значення має й те, що PESCO потребує чіткого переходу до усунення недоліків стратегічного потенціалу та відкритості для повної участі не-членів ЄС, включаючи Великобританію. Наголошено, що PESCO створене задля більш ефективної оборони Європи, а також для значних результатів, забезпечуючи посилену координацію дій і співпраці в сфері інвестицій, розвитку потенціалу і операційної готовності. Розширена співпраця в цих сферах дозволить скоротити кількість різних систем озброєння в Європі, і у підсумку посилить оперативну взаємодію серед держав-членів Європейського Союзу. Разом з тим ці проєкти мають бути гнучкими та передбачати можливість зростаючій кількості держав (головно асоційованим країнам чи країнам-кандидатам, у тому числі Україні) повноцінно брати у них участь.

Agreement on European Union. (1992). Verkhovna Rada Ukrainy. [In Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_619#Text

Biscop, Sven. (2018). PESCO, Strategic Autonomy, and Ambition. Security and Peace, Vol. 36, No. 4, Themenschwerpunkt, 191–195. https://doi.org/10.5771/ 0175-274X-2018-4-191

Biscop, Sven. (2020). European Defence and PESCO: Don’t Waste the Chance. EU Integration and Differentiation for Efectiveness and Accountability, Policy Papers, 5 May, No. 1. URL: https://euidea.eu/wp-content/uploads/2020/05/euidea_pp_1.pdf

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Surveillance as a Service (CBRN SaaS). (2023). PESCO. URL:  https://www.pesco.europa.eu/project/chemical-biological-radiological-and-nuclear-cbrn-surveillance-as-a-service-cbrn-saas/

Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security (CRRT). (2023). PESCO. URL: https://www.pesco.europa.eu/project/cyber-rapid-response-teams-and-mutual-assistance-in-cyber-security/

EUFOR Crisis Response Operation Core (EUFOR CROC). (2023). PESCO. URL: https://pesco.europa.eu/project/eufor-crisis-response-operation-core/

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). (2023). European Commission. URL: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/jd-european-defence-industrial-development-programme-(edidp)/report?sid=7001

 Eyl-Mazzega, Marc-Antoine. (2019). La sécurité énergétique de l’Union européenne: entre vieux démons et nouveaux risques. Élections européennes 2019: les grands débats, Paris: Ifri, 39–41.

Fiott, D., Zeiss, M. (2021). Yearbook of European Security. Institute for Security Studies. URL: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/YES_2021.pdf

 Fiott, Daniel. (2022). The Fog of War: Russia’s War on Ukraine, European Defence Spending and Military Capabilities.

Intereconomics, 57(3), 152–156. URL: https://doi.org/10.1007/ s10272-022-1051-8

Lazarou, Elena. (2020). Peace and Security in 2020: Overview of EU action and outlook for the future. Brussels : European Parliamentary Research Service, 2020, 112.

Permanent Structured Cooperation – PESCO Deepening Defence Cooperation among EU Member States. (2021). #EUDefence. URL: https://www.youtube.com/watch?v=G5xdielChdU

Permanent Structured Cooperation (PESCO) – factsheet (2022). European Union External Action. URL: https://www.eeas. europa.eu/eeas/permanent-structured-cooperation-pescofactsheet-0_en

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy. (2016). Council of the European Union. URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf

 Sweeney, S., Winn, N. (2022). Understanding the ambition in the EU’s Strategic Compass: a case for optimism at last? Defence Studies, 22:2, 192–210. https://doi.org/ 10.1080/14702436.2022.2036608