social

Post–secondary and Higher Education of Indigenous Peoples in Canada: Historical, Social, Economic, Cultural, Family–related, and Individual Barriers

The article deals with the issues of post–secondary and higher education of indigenous peoples in Canada. The main objectives are defined as the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature highlighting different aspects of the problem under research and identifies of the barriers to obtaining post–secondary and higher education by indigenous peoples. The post–secondary and higher education have been studied by foreign and Ukrainian scientists (Т. Andryushchenko, O. Barabash, N. Bidyuk, B. Burtch, M. Busko, J. Friesen, V. Friesen, S. Honcharenko, V. Kirkness, D. Klyne, O.

Індивідуальність у системі соціальних зв'язків: філософсько-правовий аспект

На філософсько-правовому рівні проаналізовано дефініцію індивідуальності у системі соціальних зв’язків. З’ясовано, що індивідуальність – одна з основних властивостей особистості, її суттєва характеристика, яка визначається за формою та способом буття людини як суб’єкта свідомої діяльності. Доведено, що формування особистості визначається історично системою суспільних відносин, культурою певної епохи, яку вона поступово опановує під час суспільної життєдіяльності. Від того, які саме соціальні чинники формують особистість, залежать і її індивідуальні риси.

Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід

З’ясовано, що праву властиві всі предикати цінності. По-перше воно становить ціннісну, а отже, й ієрархічну, упорядковану, субординовану суспільну систему, функцією якої є збереження, відтворення та підтримання рівноваги соціального буття; подруге, оскільки право є ціннісним за своєю природою утворенням, орієнтованим на реалізацію вищезгаданої функції, то воно є деякою системою “належного бути”, а отже, системою загальнообов’язкових, семантично (стосовно змісту) орієнтованих ідеальних утворень – норм соціальності та комунікації людей.

Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах “розумних міст”

Наведено результати пошуку та аналізу публікацій, в яких досліджено вплив “людського фактора” на формування цілей у соціокомунікаційній складовій портфеля проектів “Розумне місто”, оскільки ключовим елементом розвитку систем “розумне місто” є соціум з його потребами та перспективами. Саме люди, а не технології є творцями розвитку сучасних міст, активними учасниками проектів з їх трансформацій та основними споживачами надаваних міських послуг.

Аналіз особливостей інтернет-порталу аматорських спортивних ігор

Метою статті є розроблення Web-порталу соціальних мереж для побудови не лише соціальної діяльності і зв’язку, а й розвитку та просування активного способу життя серед людей різного віку і статусу. Визначено основні цілі розроблення інформаційної системи побудовою дерева рішень. Реалізовано UML-моделювання системи створенням діаграм USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, також здійснено постановку задачі та завдання. Розроблено сайт на основі системного аналізу предметної області, проаналізовано помилки, виявлено і вилучено всі дефекти.

Design concept “social state” in the historical aspect

History today is followed the idea of the welfare state and highlighted the practice of institutionalization and functioning. The specific features of its accumulation and redistribution of national resources are studied. The experience of implementation patronage role of the stat are carefully considered. Mixed economic, political, ethical, psychological and other consequences of its implementation in daily life are explained. The state is subject to a civil society and endowed with supreme authority. It acts as the system of social categories.

Substantial approach to the problem of human formation

On the basis of substantial approach analyzes the problem of formation of the person. The basic social and environmental determinants of human formation and thus proved the continuity of their relationships and the very convention division. Analyzed the relationship between the concepts of “social”, “society”, “culture”, done by analyzing a large amount of literature reasoned conclusions on theoretical controversies regarding scientific interpretations of the aforementioned concepts.

Theoretical basis of “social state” concept

It could not be a civil society without the state, and without the state could not exist a full rule of law because they are organic sides of modern civilized social life. The idea of the welfare state emerged on the basis of many social, economic and political theories. It reflects and develops the idea of good people, justice, equality, decent existence. Some of these ideas appeared in the ancient world, including: some theories of law and state; economic theories; theories of just social order and others.

The idea and definition of the welfare state in historiographic aspect

The doctrine of the welfare state emerged on the basis of many social, economic and
political theories. It reflects and develops the idea of good people, justice, equality, decent
existence. Some of these ideas appeared in the ancient world, including: some theoies of law
and state; economic theories; theories of just social order and others. The existence of the
welfare state is primarily concerned with democracy, as it is believed that one of the most
important factors of its formation is the impact of the civil society.

Description position welfare state with systemic-functional approach

History today is followed the idea of the welfare state and highlighted the practice of institutionalization and functioning. The specific features of its accumulation and redistribution of national resources are studied. The experience of implementation patronage role of the stat are carefully considered. Mixed economic, political, ethical, psychological and other consequences of its implementation in daily life are explained. The state is subject to a civil society and endowed with supreme authority. It acts as the system of social categories.