Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід

C. Habakovs'ka «Axiological nature of law:epistemological approach» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

З’ясовано, що праву властиві всі предикати цінності. По-перше воно становить ціннісну, а отже, й ієрархічну, упорядковану, субординовану суспільну систему, функцією якої є збереження, відтворення та підтримання рівноваги соціального буття; подруге, оскільки право є ціннісним за своєю природою утворенням, орієнтованим на реалізацію вищезгаданої функції, то воно є деякою системою “належного бути”, а отже, системою загальнообов’язкових, семантично (стосовно змісту) орієнтованих ідеальних утворень – норм соціальності та комунікації людей. Отже, право є “аксіологічним полем” тотального соціального досвіду акумуляції людством цінностей свого буття.
Тому право щоразу набуває, по-перше, вигляду конкретно-історичної системи цінностей (законів, актів тощо), по-друге, вигляду особистісних поведінкових імперативів “належно чинити”, і, по-третє, абсолютних цінностей права як тотальних норм “належно бути”.
 

1. Kozlovs'kyy A. A. Hnoseolohichni pryntsypy prava [Epistemological principles of law]. Problemy filosofiyi prava, 2005. Vol. III (№1–2). pp. 32–44.
2. Korchevna L. O. Kontseptsiya prava: do postanovky problemy [The concept of law: the formulation of the problem]. Pravo i bezpeka: naukovyy zhurnal. Kharkiv, 2004. No 3"1. pp. 13–17.
3. Harasymiv T. Z. Filosofema deviantnoyi povedinky: monohrafiya [Filosofema deviant behavior: Monograph]. L'viv: L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav Publ, 2013. 356 p.
4. Greben'kov G. V. Aksiologicheskii podkhod k probleme cheloveka [The axiological approach to the human problem]. Donetsk, 1992.
5. Hreben'kov H. V. Pravo yak predmet filosofs'koho i naukovoho piznannya: pryntsypy ta metodolohiya demarkatsiyi [The right is the object of the philosophical and scientific knowledge: the principle is the methodology of demarcation]. Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoyi diyal'nosti: Zbirnyk naukovykh prats'. Donets'k: DYuI LDUVS Publ, 2004. No 2. pp. 3– 18.
6. Mukhamet-Irekle A. Metodologiya pravovogo i sotsial'nogo gosudarstva: kratkii ocherk. Moscow: Izd-vo RAGS Publ, 2003. 170 p.
7. Burzhuaznye teorii prava: Referativnyi sbornik [Methodology of the legal and social state: a short essay]. Bourgeois theories of law: Abstract collection]. Moscow, 1982. P. 20.
8. Kozlovs'kyy A. A. Filosofiya prava yak samosvidomist' natsiyi [Philosophy of Law as the identity of the nation]. Problemy filosofiyi prava, 2003. Tom I. pp. 12–16.