соціальна політика

Система соціальних послуг в Україні: структурно-функціональний вимір

Здійснено структурування соціальних послуг не лише за видами, а й за напрямами адресування: послуги в сфері освіти, науки; послуги у соціально-побутовій сфері; послуги у медичній та лікувально-оздоровчій сфері; послуги у сфері особистісної соціальної та професійної адаптації. Вивчено функціональний аспект надання соціальних послуг.

Гуманітарна спрямованість соціальної політики в умовах децентралізації

Розглянуто особливості трансформації соціальної політики в умовах реформи децентралізації та застосування сучасних інноваційних механізмів її реалізації. Розкрито специфіку організації соціального забезпечення на місцевому рівні та його конкретні форми. Обґрунтовано необхідність дотримання гуманітарної спрямованості здійснення соціальної політики на основі принципів людиноцентризму, полісуб’єктності, транспарентності та справедливості.

Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств

У статті проаналізовано динаміку чисельності людей із інвалідністю в Україні, зокрема по групах, та окремо дітей із інвалідністю, надання послуг Державною службою зайнятості особам із інвалідністю, у тому числі у Львівській області. Встановлено основні проблеми, які зумовлюють невисоку якість соціальних послуг та напрями їх вирішення й уникнення наслідків. Подано порядок створення та розвитку соціальних послуг за етапами, визначено фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено основні передумови отримання якісних соціальних послуг населенням.

Проблеми та виклики соціальній політиці Європейського Союзу в контексті міграційної кризи

Досліджено проблеми та виклики соціальної політики ЄС у контексті міграційної кризи. Акцентовано увагу на тому, що збереження динаміки напливу біженців та подальша ескалація міграційної кризи у найближчій перспективі може стати причиною ще більшого зростання економічних видатків через необхідність фінансування соціальної політики ЄС, яке проводиться з бюджетів країн-членів, як наслідок – тягар міграційної кризи лягає на громадян-платників податків, які проживають у межах Європейського Союзу.

Current state of social model

The current type of market economy requires modern ideas of building a welfare state. That is why the international community has identified priority areas, which are the political and legal ordering of society on the principles of humanism, of a government complex social and protective functions, creating conditions for the development of civil society. After the World War II in emerging economies have developed different models of welfare states and therefore different mechanisms of realization of social policy. In particular, isolated liberal, corporate and public (PAYG) model.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Висвітлено соціальні аспекти мотивації праці персоналу підприємства відповідно до сучасних тенденцій гуманізації економічного життя та інтелектуалізації суспільства. Обґрунтовано роль соціалізації як фактора мотиваційної політики. Окреслено основні завдання соціальної політики підприємства та запропоновано мотиваційний інструментарій.