Гуманітарна спрямованість соціальної політики в умовах децентралізації

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національна академія державного управління при Президентові України

Розглянуто особливості трансформації соціальної політики в умовах реформи децентралізації та застосування сучасних інноваційних механізмів її реалізації. Розкрито специфіку організації соціального забезпечення на місцевому рівні та його конкретні форми. Обґрунтовано необхідність дотримання гуманітарної спрямованості здійснення соціальної політики на основі принципів людиноцентризму, полісуб’єктності, транспарентності та справедливості. Зазначено, що важливою умовою реалізації вказаної спрямованості має бути впровадження моделі гуманітарної парадигми в діяльність всіх суб’єктів соціальної політики.

 1. Borodin, Ye. I. (2011). Sotsialna robota orhaniv mistsevoho samovriaduvannia z moloddiu v Ukraini: orhanizatsiino-pravovyi aspekt. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Issue 4(11), pp. 240-250 [in Ukrainian].
 2. Kolosovska, I., Niema, O. (2018). Udoskonalennia publichnoho upravlinnia u sferi sotsialnoi roboty na rehionalnomu rivni. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Issue 4(39), pp. 109-114 [in Ukrainian].
 3. Kirieieva, O. V. (2017). Priorytety publichnoho upravlinnia u sferi sotsialnoho i humanitarnoho rozvytku. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, Issue 2(18). URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-02(18)/4.pdf] [in Ukrainian].
 4. Khrapko, I. Ye. (2013). Merezha ustanov sotsialnoho zakhystu naselennia Ukrainy. URL : file:///C:/Users/%D0%9A%D0%B 0%D1%80%D0 %BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80/Downloads/eui_2013_1_63%20(1).pdf [in Ukrainian].
 5. Hurne, B. (1993). Derzhavne upravlinnia. Kyiv: Osnovy. pp. 111 [in Ukrainian].
 6. Konstytutsiia Ukrainy. (1996). URL : www.portal.rada.kiev.ua [in Ukrainian].
 7. Pro utvorennia Derzhavnoi sotsialnoi sluzhby. № 1070. (2018) [in Ukrainian].
 8. Pro sotsialni posluhy. № 18. (2019) [in Ukrainian].
 9. Andrushchenko, V., Mykhalnichenko, M. (2005). Humanizm i hamanitaryzm: spilne i vidminne. Vyshcha shkola, № 4, pp. 5-11 [in Ukrainian].
 10. Petrovskyi, P. M. (2008). Humanitarna paradyhma v systemi derzhavnoho upravlinnia. Lviv: LRIPA NAPA. pp. 19 [in Ukrainian].
 11. Bulba, V. H. (2011). Sotsialni funktsii derzhavy. Kharkiv: Vyd-vo Asotsiatsii doktoriv nauk derzhavnoho upravlinnia. pp. 228, 229 [in Ukrainian].
 12. Veryfikatsiia. (2020). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia (Vol. 2). URL : file:///C:/Users/Petro/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache /IE/9 ZZ N TMSE /0fda71bf-77c5-434a-a274-8cfa410b90e6.pdf [in Ukrainian].
 13. Riker, P. (2002). Pravo i spravedlyvist. Kyiv: Dukh i litera. pp. 26 [in Ukrainian].
 14. Kun, T. (1975). Struktura nauchnykh revoliutsyi. Moskva: Prohress. pp. 11 [in Russian].