солі ароматичних тіосульфокислот

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 4,6-ДИМЕТИЛПІРИМІДИН-2-ІЛОВИХ ЕСТЕРІВ АРОМАТИЧНИХ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ

Досліджено методи синтезу тіосульфоестерів з піримідиновим фрагментом взаємодією сульфінових кислот з 4,6-диметилпіримідин-2-іл сульфенамідом. Досліджено взаємодію 4,6-диметилпіримідин-2-ілових естерів ароматичних тіосульфокислот з амінами (бензиламін, морфолін, амоніак).

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 4-АМІНО-2-МЕТИЛПІРИМІДИН-5-ІЛ-МЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ АРОМАТИЧНИХ ТІОСУЛЬФОКИСЛОТ

Пильну увагу дослідників, які працюють у галузі медичної хімії, привертають похідні піримідину. Однак, незважаючи на багату історію пошуку потенційних біологічно активних агентів серед речовин, що містять зазначений гетероциклічний фрагмент, їх потенціал все ще залишається не ви­черпаним. Серед похідних піримідину є вітаміни, судинорозширюючі, антидіабетичні, антибактеріальні, протималярійні субстанції. Особливе місце як біологічно активні субстанції займають сульфоровмісні похідні піримідину (сульфіди, солі сульфокислот, сульфонаміди,  сульфенаміди,  дисульфіди).

СИНТЕЗ ТІОСУЛЬФОЕСТЕРІВ ІЗ СИМ-ТРИАЗИНОВИМ ФРАГМЕНТОМ

Ціанурхлорид є цінним вихідним реагентом для безпосереднього отримання високо структурованих молекул. Заміщення атомів хлору в молекулі ціанурхлориду різними фармакофорними фрагментами дало можливість отримати низку похідних 1,3,5-триазину, серед яких виявлено перспективні біологічно активні субстанції, що проявляють антимікробну, протиракову, протималярійну та противірусну  активності.

Синтез карбоксиалкілових естерів ароматичних тіосульфокислот та прогнозування їх біологічної активності на основі віртуального скринінгу і drug-like характеристик

A number of carboxyalkyl thiosulfosters were synthesized by the alkylation of sodium and potassium salts of aromatic thiosulfonic acid with cyclic esters of carboxylic acids and their drug-like parameters were calculated. Prediction of the biological activity of synthesized thiosulfoesters was realized by means of the PASS computer program. Синтезовано ряд карбоксиалкілових тіосульфоестерів алкілуванням натрієвих і калієвих солей ароматичних тіосульфокислот і визначено їх лікоподібні (“drug-like”) характеристики.