структурна складність

Удосконалення структур багаторозрядних перемножувальних пристроїв у різних теоретико- числових базисах

У статті запропоновано методи удосконалення структур багаторозрядних перемножувачів, які характеризуються підвищеною швидкодією, зменшеною структурною складністю пристрою та зменшеною структурною складністю входо-виходів у залежності від розрядності перемножувачів (512-2048 біт) відповідно у (1024-4096) разів, у порівнянні з відомими перемножувачами на основі класичних однорозрядних повних суматорів. Запропоновано оптимізацію структур багаторозрядних перемножувачів.

Методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів

Запропоновано методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів із гранично високою швидкодією та мінімальною апаратною складністю. Запропоновано спрощення структури логічного елемента "Виключаюче АБО" реалізацією на основі логічного елемента "Виключаюче І" та удосконалені структури однорозрядних неповних суматорів на основі логічного елемента "Виключаюче І". Наведено порівняльне оцінювання структурної, функціональної та відносної функціонально-структурної складностей їх схемотехнічних реалізацій.

Galois Fields Elements Processing Units for Cryptographic Data Protection in Cyber-Physical Systems

Currently, elliptic curves are the mathematical basis for digital signature processing. Elliptic curve points processing is based on the performance of operations in Galois field GF(2m) in normal or polynomial bases. Characteristics of multipliers for these bases are different. In this paper, the time complexity of software multipliers for binary Galois fields GF(2m) and fields GF(dn) was investigated. Fields with approximately the same number of elements were investigated. Elements of these fields were represented in a polynomial basis.

Оцінювання структурної складності помножувачів полів Галуа на основі елементарних перетворювачів

Проаналізовано структурну складність помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF (2m) за допомогою об'єднання VHDL- та SH-моделей в одну VHDL-SH-модель. Для порівняння результатів аналізу структурної складності було обрано алгоритм множення Мастровіто та класичний двокроковий алгоритм. Порядок поля Галуа, який розглянуто у статті, є < 409.

Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2m)

Проаналізовано структурну складність помножувачів, представлених у полі- номіальному базисі елементів полів Галуа GF(2m). Для визначення структурної складності множення в полях Галуа було обрано помножувач, на якому реалізовано алгоритм Мастровіто. Запропоновано визначення структурної складності за допомогою об’єднання SH- та VHDL-моделей в одну VHDL-SH-модель.

Оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа

Розглянуто результати оцінювання структурної складності багатосекційних помножувачів елементів двійкових полів Галуа. Елементи полів представлено у нормальному базисі типу 2. Порядок поля сягає 998. Апаратна складність помножувачів дає змогу реалізувати їх на ПЛІС. Але з-за великої структурної складності для деяких комбінацій порядку поля і кількості секцій зробити це практично неможливо. Для виявлення шляхів зменшення структурної складності у роботі структурну складність та її складові оцінено для основного елемента помножувачів – помножувальних матриць.

Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних

Запропоновано теоретичні положення методу оцінювання ентропії та структурної складності поліфункціональних даних. Подано приклади розрахунку ентропійно- структурної складності поліфункціональних даних на основі різних інформаційних мір ентропії та критеріїв структурної складності.