суб’єкт господарювання

Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств вітчизняного килимового ринку

Проаналізовано погляди вітчизняних та іноземних дослідників на сутність процесу диверсифікації, охарактеризовано основні передумови використання диверсифікації та висвітлено характеристичні особливості видів зовнішньоекономічної диверсифікації підприємств. Виокремлено чинники, що впливають на вибір напрямів диверсифікації як одного із найдієвіших методів забезпечення поступального розвитку підприємства.

Проблеми правового регулювання комерційного (фірмового) найменування за законодавством України

Розглянуто основні проблеми правового регулювання комерційного (фірмового) найменування в Україні. Проаналізовано суперечності між Цивільним та Госпо¬дарським кодексами України з приводу законодавчого регулювання кола суб’єктів права на комерційне (фірмове) найменування. Запропоновано шляхи удосконалення відповідних законодавчих положень та усунення суперечностей між ними. Обґрунтовано доцільність створення єдиного реєстру комерційних (фірмових) найменувань.

МОДЕЛІ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УХВАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті узагальнено теоретичні та методологічні основи обґрунтування господарських рішень. Концептуальні засади формування господарських рішень у статті передбачають виокремлення циклів господарювання суб’єктів. Автори розробили та розрахували економіко-математичні моделі оптимізації господарських рішень за даними господарської діяльності підприємств Львівщини, зокрема ПАТ « Алмазінструмент».

Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації

інформаційні технології використання математичних методів і моделей підвищують якість обробки інформації, професійні якості менеджменту, що є одним із важливих факторів при прийнятті оптимальних управлінських рішень. Застосування інформаційних технологій при аналізі виробничої діяльності суб’єкта господарювання вимагає розробки стратегії за якої суб’єкт господарювання відчуває себе конкурентноздатним.