Візія технологізації людського в контексті поступу штучного інтелекту (Рецензія на книжку Макса Теґмарка “Життя 3.0. Доба штучного інтелекту” / пер. з англ. З. Корабліна. – Київ: Наш формат, 2019. – 432 с.)

https://doi.org/10.23939/shv2019.02.045
Надіслано: Вересень 24, 2019
Прийнято: Жовтень 05, 2019
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У рецензії розглянуто основний зміст та проблематику опублікованої вперше українською мовою книги відомого американського математика, фізика, дослідника технології штучного інтелекту (ШІ), професора Массачусетського технологічного інституту Макса Теґмарка.  Автор розкриває широкий спектр проблем пов’язаних із створенням ШІ. Пояснює трансформації, які загрожують самій людині та навколишньому світу внаслідок появи загального надлюдського ШІ. Людина може втратити свій привілейований статус розумної істоти, а найтрагічніше, що причетною до цього може бути технологія створена нею ж самою. Автор звертається до проблеми суб’єктивності, її значення для функціонування свідомості, природи і Всесвіту загалом. Розвиток технології розглядається не як безумовне добро, а як можливість, ймовірність втілення етичних та соціальних  ідеалів. Визначення інтелекту та свідомості позбавлене антропоморфних, антропоцентричних ознак, але автор наголошує на цінності “людини, яка усвідомлює Всесвіт”. 

 

 

Reumer J. (2017). Homo Urbanus. The Paradox of Evolution. [In Ukrainian]. Kyiv: Zhupansky Publisher.

Tegmark, M. (2019). Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. [In Ukrainian]. Kyiv: Nash Format.

Chalmers, D. (2007). The Hard Problem of Consciousness. In Max Velmans & Susan Schneider (eds.), The Blackwell Companion to Consciousness, 225-235. Blackwell Publishing.