управління

Система управління безпекою життєдіяльності мешканців великого міста

Розглянуто основні поняття безпеки життєдіяльності міста, особливості управління безпекою, постановка задачі управління безпекою міста, фактори впливу на безпкеку міста та наслідки цього впливу, проаналізовано зв”язок факторів впливу та наслідків для типових об”єктів та систем міського середовища.

Математичне моделювання перехідних процесів в системах транспортування газу

Розглянуті задачі розрахунку параметрів нестаціонарних процесів у разі перемикань, які використовуються в управлінні газопотоками. Запропоновано алгоритми формування порядку перемикань. Запропоновано алгоритми, які забезпечують, за значних коливань витрати та тиску, стійку роботу методів розрахунку параметрів газопотоків.

Системний підхід до вибору консолідованої інформації в управлінні

Розглянуто системний підхід до визначення консолідованої інформації для ефективного управління екологічною безпекою міста. Запропоновано використання системи цілей управління екобезпекою міста та їхнього системного аналізу. Визначено консолідовану інформацію для управління екобезпекою міста, структуру управлінських дій та їхніх можливих виконавців.

Управління екологічною безпекою міста

Розглянуто проблеми екологічної безпеки міста як складової безпеки життєдіяльності міста. Проаналізовано причин виникнення небезпек і можливі варіанти їх ліквідації за допомогою управлінських дій. Запропоновано концептуальну схему управління міською екобезпекою і структуру управлінського органу, алгоритм управління екобезпекою.

Університетська клініка як чинник забезпечення якості медичної освіти: управлінський аспект

У статті проаналізовано функціонування університетської клініки як чинника забезпечення якості медичної освіти. Виявлено, що університетська кліка забезпечує високу якість надання медичної допомоги та створює умови для забезпечення якісної освіти медичних працівників. Запропоновано створення та/або удосконалення створених університетських клінік з метою підвищення якості медичної освіти в Україні.

Управління діяльністю фахівців з кібербезпеки в умовах повномасштабного вторгнення

Стаття присвячена дослідженню управління діяльністю фахівців з кібербезпеки в умовах повномасштабного вторгнення. В дослідженні наголошується, що кібербезпека вимагає технічної експертизи, розуміння загроз та ризиків, їх виявлення та запобігання кібератакам, дотримання етичних та правових стандартів. Зокрема, ідентифіковані ключові етичні аспекти, з якими стикаються фахівці з кібербезпеки.

Управління професійним становленням майбутнього менеджера на початковому етапі університетської освіти

У статті здійснено аналіз структури процесу професійного становлення майбутніх менеджерів, визначено складові характеристик майбутнього фахівця, що забезпечують ефективне управління професійним становленням. Схарактеризовано зміст навчальної дисципліни «Університетська освіта та академічне письмо» як важливої складової управлінського процесу професійного становлення майбутніх менеджерів. На основі аналізу літературних джерел визначено критерії професійного становлення студента.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ РОБОТИ HR-МЕНЕДЖЕРА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Стаття присвячена впровадженню чат-боту як важливого елементу цифровізації роботи HR-менеджера. Використано метод порівняльного аналізу теоретико-методологічних пріоритетів серед трендів цифровізації роботи HR-менеджера; метод абстрактно-логічного узагальнення питань цифровізації й напрямів впровадження проєкту чат-боту в телеграм-каналі підприємства; метод  аналогій щодо розв’язання управлінських завдань в кадровій роботі. Проведено дослідження процесів роботи HR-менеджера та сформовано напрями їхнього практичного застосування на підприємстві.

Напрями та тенденції розвитку програмно-цільових механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін

Розглянуто та проаналізовано кількісні та фінансові показники державних цільових програм за період 2008 — 2014 рр. Отримано загальну характеристику стану застосування вітчизняного програмно-цільового управління для реагування у найбільш суттєвих напрямах глобалізаційних впливів.

The Effectiveness of the Public Services Co-production Process - Results of a Systematic Literature Review

Nowadays co-production is seen as a valuable route to public service reform and to the planning and delivery of effective public services, which is gaining increasing attention. Despite this our understanding of co-production is limited and we still have a lot to learn about how and why coproduction works (and does not). Therefore there is a need to improve knowledge and ability to use co-production successfully. One of the unclear issues are the conditions under which co-production will most likely be effective and how important is trust in this context.