водостійкість

Ефективність низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю

Приведено екологічні переваги використання низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю в будівництві. Досліджено вплив ультрадисперсних частинок цеоліту на фізико-механічні властивості та процеси гідратації композитних гіпсових в‘яжучих. Модифікація гіпсових паст суперпластифікатором полікарбоксилатного типу призводить до радикальних змін у формуванні мікроструктури композитних гіпсових в‘яжучих речовин. Показано, що отримані результати є важливими для подальшого проектування та розроблення нових типів гіпсових композитів з підвищеною водостійкістю.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ХІМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЗНЕБАРВЛЕНОЇ СКЛЯНОЇ ТАРИ

Показано  можливість  використання  газотермічного  оброблення  скляної  тари  роз- чином  солей  амонію  для  збільшення  водостійкості.  Щоб  уникнути  можливого  розтріску- вання  поверхні  скла,  було  запропоновано  використовувати  спиртову  суспензію,  або комплексний  сірковмісний органічний розчинник. Це  дає  змогу  значно підвищити  хімічну стійкість  тари.  При  цьому  на  поверхні  обробленої  пляшки  утворюється  наліт  солі,  який легко змивається водою. 

ВПЛИВ МАРКИ ГІПСУ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕНЮ

Однією з актуальних проблем подальшого сталого розвитку будівельної галузі є вирішення проблем енерго- і ресурсозбереження під час виробництва продукції і зменшення шкідливих викидів. Будівельні матеріали на основі гіпсової сировини порівняно з цементними матеріалами аналогічного призначення характеризуються низькими енергозатратами, а також кращими екологічними показниками. Однак гіпсові матеріали без модифікуючих добавок володіють низькими міцністю і водостійкістю, що обмежує їхнє застосування областю внутрішньої обробки приміщень із відносною вологістю до 60 %.

INCREASING WATER RESISTANCE OF GYPSUM BINDERS

One of the possible ways of restoring and further effective development of the construction industry with small investments is to expand the production and use of low-energy nonclinker binders. The use of gypsum and gypsum-cement-pozzolanic binder, obtained with the use of various waste and related products from other sectors of the national economy is perspective in this direction. It provides an increase of binders` required properties and improves their technical and economic indicators, solving to a certain extent the problems of ecology.

RESEARCH OF PHYSICAL AND TECHNICAL PROPERTIES OF CERAMIC BRICKS AND ITS HYDROPHOBIC PROTECTION

The current article is focused at the physical and technical properties of ceramic bricks. It was established that the decisive factors in the process of interaction of ceramic bricks with water, water solutions and water vapor is the composition of pore structure and energy state of its surface. It is substantiated and defined the component composition and technological regime of the protective coating formation on the surface of ceramic bricks. The technological properties of the initial composition and physico-mechanical properties of coatings based on them are established.

Покращення експлуатаційних властивостей керамічної цегли поверхневим модифікуванням поверхні

In the article there are substantiated and determine the optimal composition of protective covering by the mathematical planning method with taking into account the influence of protective covering on water absorption, adhesive strength and frost resistance. It is constituted technologic regime of marking and hardening protective covering on the ceramic matrix surface. It is determined the depth of protective covering penetration and its role in the adhesive contact formation during hardening process and its dependence from ceramic matrix structure.

Вплив модифікованих бітумів на фізико-механічні властивості асфальтобетону

Наведені результати досліджень властивостей дрібнозернистого асфальтобетону типу Б та його модифікованої епококсидом ріпакової олії (ЕРО) форми. Встановлено ефективність дії добавки ЕРО та її позитивний вплив на фізико-механічні властивості асфальтобетону.