ймовірність

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛА 2021-2035

У статті представлено аналітичний огляд перспективних тенденцій багатоквартирного житла на наступні 15  років. Дані тенденції прогнозуються на основі аналізу міжнародного досвіду, зокрема країн Європи. Цей прогноз загалом ґрунтується на поточній економічній ситуації та демографічних тенденціях в Україні. Найбільш  ймовірним трендом є  зростання ролі енергоефективності в оцінці споживчих характеристик житла. Існує великий вітчизняний та зарубіжний досвід застосування засобів енергозбереження.

Аналіз математичних моделей функціонування скалярних багатопроцесорних систем

Досліджено математичні моделі функціонування складних систем. Встановлено відпо- відність результатів дослідження якісним уявленням про поведінку системи, насичення системи у разі збільшення кількості користувачів.

Послідовний адаптивний метод прийняття рішення про придатність продукції

Проаналізовано вимоги до підвищення вірогідності оцінки відповідності продукції. Показано, що вірогідність прийняття правильного рішення залежить від невизначеності вимірювання, пов’язаної з результатом вимірювального контролю, та довжиною допускового інтервалу. Встановлено, що найефективнішим методом оцінювання та прийняття рішення щодо відповідності об’єкта є послідовний адаптивний метод, та висвітлено його сутність. Розроблено алгоритм реалізації запропонованого методу.

Образний підхід до обчислення кількості інформації та оцінки її цінності

Розглянуто різні підходи до визначення та обчислення основних понять теорії інформації, зокрема кількості інформації та оцінки її цінності на підставі статистичних міркувань (класичний підхід), теорії алгоритмів (алгоритмічний підхід) та теорії розпізнавання образів (образний підхід). Здійснено їх порівняльний аналіз та відзначено сфери їх ефективного застосування. Запропоновано новий підхід, який дає змогу кількісно оцінити цінність інформації.

Використання адаптивних онтологій під час моделювання петлі Бойда

Розроблено модель петлі Бойда на основі автомата Мура. Станами автомата є етапи петлі Бойда, а також процеси редагування онтології та пошук релевантних знань в онтології. Визначено можливі переходи між станами автомата і параметри, які при цьому передаються. Розроблений автомат є основою для побудови СППР командирами тактичних ланок СВЗСУ

Функційні можливості системи розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі дискретних моделей

In the article the description the system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.