збереження

INNOVATIVE APPROACHES TO THE PROCESS OF REVITALIZATION OF IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE POTOTSKY PALACE COMPLEX IN IVANO-FRANKIVSK)

The study reveals the problem of revitalization of immovable cultural heritage in Ukraine, which stems from the absence of state policy to preserve the architectural city-planning heritage supported by the necessary development and financing programs. The role of socialization of cultural heritage in the process of revival of valuable historical complexes that are under threat of destruction is shown, innovative approaches to the revitalization and the first positive results of their implementation are demonstrated.

ЗАМОК У СТАНІ ТРИВАЛОЇ РУЇНИ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

У статті сформовано дефініції “замок в стані тривалої руїни” та “архітектурна ревіталізація”. Розглянуто перелік заходів спрямованих на збереження пам’яток архітектури, а саме консервація, реставрація, музеєфікація, пристосування, ремонт (реставраційний), ревалоризація, реабілітація, регенерація, ревіталізація, реконструкція, відбудова, відтворення, реновація та ознакування, щодо їх застосування на прикладі замків в стані тривалої руїни. Визначено, які з перелічених варіантів підходять для збереження даного типу споруд, а які слід відкинути.

ЧЕРНЕЧІ ЦВИНТАРІ СВЯТОУСПЕНСЬКОЇ УНІВСЬКОЇ ЛАВРИ. ЇХНІЙ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПИТАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ

За кілька кілометрів від Перемишлян розташовується село Унів, у якому зберігся архітектурний комплекс однієї з найбільших християнських святинь Галичини – Святоуспенської унівської лаври. Цей монастир є одним з найстаріших в Україні. Виникнення унівського монастиря овіяно легендами. На жаль, найдавніші документи монастиря загинули під час татарських нападів XV –XVI ст. Проте відомо, що саме у другій половині XIII ст. в північно-західному підніжі Чернечої Гори виникає новий Унівський чоловічий монастир. Після розорення та трагедії Чернеча Гора майже на два століття потрапила у запустіння.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПИТАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ ЦВИНТАРЯ БІЛЯ ЦЕРКВИ СВ. ДУХА В РОГАТИНІ.

Рогатин є містечком давнім і історичним. Воно є відомим і знаменитим своїми історичними, культурними і архітектурними пам’ятками. Історичні цвинтарі, як і церкви є невід’ємною складовою частиною культурного пейзажу кожного міста і містечка. Для українців сам храм є надзвичайно важливим – це унаочнення, матеріальне втілення духовної сутності християнства. У давнину християн ховали довкола церков, а також в церковних криптах.

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САКРАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ДРОГОБИЦЬКА СКЛАДОВА

У статті проаналізовано характерні особливості української сакральної архітектурної спадщини, її роль і значення для збереження національно-культурної своєрідності та зростання міжнародної привабливості. Увагу акцентовано на сакральній спадщині Дрогобича як невід’ємній складовій національної та світової культури, важливій з погляду її полікультурності, історичної та художньої значимості, необхідності модернізації методів з охорони, популяризації та представлення нової пам’яткоохоронної і музеєфікаційної парадигми.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕСТАВРАЦІЇ ПОЛІХРОМІЙ МОДЕСТА СОСЕНКА В СТРУКТУРІ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Сучасна тенденція збереження пам’яток нерухомої спадщини набрала вкрай негативного характеру, оскільки надалі залишається неврегульованою законодавча пам’ятко-охоронна діяльність держави та релігійних громад, які  стають  «власниками»  визначних  сакральних  споруд.  Для  комплексного  збереження  архітектурного  об’єкта  вкрай важливо синхронізувати багатовекторні дослідження фахівців усіх напрямів.

АРХІТЕКТУРА РОМАНТИЧНИХ ПАЛАЦІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. (НА ПРИКЛАДІ ПАЛАЦУ СТРАХОЦЬКОГО У МОСТИСЬКАХ)

У статті розглянуто особливості архітектури та ландшафтної композиції палацово-паркових комплексів романтичного стилю XIX – початку XX ст. Львівської області. Детально проаналізовано стан збереженості архітектурного комплексу у Мостиськах, розкрито питання його функціонування та власності.

Пам’ятки гутництва у музеях: проблеми збереження та популяризаціїі

Проаналізовано археологічні пам’ятки гутництва, а саме скляні вироби, які зберігаються в Львівському історичному музеї, Історико-крєзнавчому музеї м. Винник, Володимир-Волинському історико-краєзнавчому музеї та Кременецькому районному краєзнавчому музеї. Звернуто увагу на те, що у вказаних музеях наявні абсолютні різні за обсягом збірки скла. Водночас вказується на необхідність наукового переосмислення рівня гутництва для полегшення вирішення питання інтерпретації речових пам’яток гутництва та їхньої подальшої популяризації.

Проблеми збереження та експонування артилерії XIV–XVІІІ століття в музеях

Проаналізовано проблемні питання, котрі виникають сьогодні у музеях під час збереження та експонування давньої артилерії. Розглянуто етапи та процеси, котрі проходить гармата з моменту потрапляння до музею і до експонування. Висвітлені проблемні завдання, котрі виникають під час ведення фондово-облікової документації музейних колекцій давньої артилерії. Обґрунтовано висновок про шляхи та можливі вирішення завдань сучасних музеїв під час збереження та експонування артилерії XІV–XVIІІ ст.

The palace and garden complex in Wlodowice. Prospects for restoration against other tourist attractions of the Krakow-Czestochowa Jura

The article analyses potential restoration of a historic park and palace complex in Włodowice. 
It discusses the pragmatics of preservation in conservation practice. Furthermore, the author suggests possible courses of action designed to bring clarity to the original layout of the complex and popularize the commune as a tourist attraction.